Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We zorgen ervoor dat grondexploitaties en de inschattingen van de risico’s actueel zijn.

We zorgen ervoor dat grondexploitaties en de inschattingen van de risico’s actueel zijn.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We zorgen ervoor dat grondexploitaties en de inschattingen van de risico’s actueel zijn.

Toelichting

Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd (per 1-1) en, gelijktijdig met de Jaarrekening, vastgesteld via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Bij de Begroting is de raad per brief geïnformeerd over de voortgang (grote afwijkingen) en een globale doorkijk naar het MPG 2018. Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt ook de inschatting van de risico’s opnieuw beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

Beoogd resultaat 2017

We actualiseren de grondexploitaties 1x per jaar volledig gelijktijdig met de jaarrekening en zorgen voor een (globale) doorkijk bij de begroting. Ditzelfde geldt voor de financiële vertaling van de risico’s. Risicomanagement is dagelijkse praktijk.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit