Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We zetten in op een actieve betrokkenheid bij de MRDH

We zetten in op een actieve betrokkenheid bij de MRDH

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We zetten in op een actieve betrokkenheid bij de MRDH

Toelichting

Ambtelijk en bestuurlijk is er actief bijgedragen aan de Metropoolregio en de regionale opgaven. Zo droegen wij bij aan de MIRT-verkenning Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en het daaruit volgende ‘Gebiedsprogramma duurzame bereikbaarheid Rotterdam Den Haag’. Ook een project als de capaciteitsuitbereiding Metrolijn E heeft geleid tot regionale besluitvorming. Mede dankzij een bijdrage van Lansingerland is eind 2017 de nachtmetro als pilot van start gegaan.

De gemeenteraad diende diverse zienswijzen in, zoals reactie op bijvoorbeeld het Programma van Eisen Bus en de Evaluatie van de Metropoolregio.

Beoogd resultaat 2017

We leveren een inbreng bij het opstellen en uitvoeren van regionaal verkeers- en vervoersbeleid MRDH.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit