Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We werken aan een toename van het aantal OV reizigers

We werken aan een toename van het aantal OV reizigers

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We werken aan een toename van het aantal OV reizigers

Toelichting

In november besloot de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit tot financiering van de keervoorziening op metrolijn E. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de gewenste spitsfrequentieverhoging van de metro.

In 2017 is de netwerkvisie Randstadrail afgerond. De bevindingen leidden tot afspraken met het Rijk over een Gebiedsprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag’. Hierin onderzoeken we verder op welke wijze nieuwe hoogwaardige OV-lijnen kansrijk zijn.

De P+R-visie van de Metropoolregio is vastgesteld en wordt in 2018 concreet uitgewerkt.

Beoogd resultaat 2017

  • We zetten in op uitbreiding van de capaciteit op Metrolijn E;
  • Er is een netwerkvisie op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer;
  • De parkeerproblemen Parkeren halte Rodenrijs zijn aangepakt.

Resultaat bereikt?

Ja, ja en deelsToelichting

--
Kwaliteit