Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie.

We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie.

Toelichting

Als onderdeel van het Mobiliteitsplan is in 2017 de aangepaste Planetenweg/Oostersingel opgeleverd.

In een intensief traject met ondernemers en omwonenden is een concreet plan opgesteld voor het autoluw maken van het plein bij het Vierkantje en de Herenstraat. Daarnaast is de planvorming voor het fietsvrij maken van het Berkelsdijkje gestart. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Noordeindseweg, inclusief de openstelling naar de rotonde Oostermeerlaan/Planetenweg.

Met de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland maakten wij afspraken over het verkeersonderzoek naar de effecten van de A16 op het onderliggend wegennet.

De Verlengde Hoogseweg werkten we in 2017 verder uit.

Beoogd resultaat 2017

  • We werken het Mobiliteitsplan Berkel verder uit;
  • We monitoren het onderliggend wegennet om consequenties van de A16 Rotterdam te kunnen analyseren.
  • Het Ontwerp Verlengde Hoogseweg is gereed.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit