Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We werken aan de bevordering van fietsgebruik en de fietsveiligheid.

We werken aan de bevordering van fietsgebruik en de fietsveiligheid.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We werken aan de bevordering van fietsgebruik en de fietsveiligheid.

Toelichting

In januari 2017 is gesproken over de ambities van het Fietsveiligheidsplan. Dit werkten we verder uit. Daarvoor organiseerden we twee (interactieve) beeldvormende raadsavonden.

De Fietsersbond en de inwoners (via het burgerpanel) hebben onveilige locaties gemeld. Dit leverde 1.700 meldingen op. Hieruit blijkt een prioriteit om de rotondes op de Boterdorpseweg/Klapwijkseweg als eerste verkeersveiliger te maken. Daarnaast is gehoor gegeven aan de behoefte aan openbare verlichting op het Landscheidingsfietspad. Voor beide onderdelen is in de begroting 2018 geld gereserveerd

Eind 2017 is de eindversie van het fietsveiligheidsplan gereed gekomen voor bestuurlijke behandeling.

Op basis van tellingen van de Metropoolregio en eigen tellingen zijn verbetermaatregelen voor halte Rodenrijs opgesteld. Fietsparkeren is daarin een belangrijk element.

Voor het aanbrengen van openbare verlichting op het Landscheidingsfietspad, en het aanleggen van een alternatief voor fietsers voor het Berkelsdijkje hebben we subsidie aangevraagd bij de Metropoolregio.

Beoogd resultaat 2017

  1. We voeren het Fietsveiligheidsplan uit;
  2. We hebben de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling Rodenrijs onderzocht;
  3. We hebben de subsidiemogelijkheden om het fietsnetwerk verder te optimaliseren onderzocht.

Resultaat bereikt?

2: Deels

overige: JaToelichting

--
Kwaliteit