Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We verstrekken alleen uitkeringen aan inwoners die hier recht op hebben. Hierbij hebben we oog voor fraudepreventie en fraudebestrijding.

We verstrekken alleen uitkeringen aan inwoners die hier recht op hebben. Hierbij hebben we oog voor fraudepreventie en fraudebestrijding.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We verstrekken alleen uitkeringen aan inwoners die hier recht op hebben. Hierbij hebben we oog voor fraudepreventie en fraudebestrijding.

Toelichting

De daling van het bijstandsbestand is zoals gezegd ten dele het resultaat van onze inspanningen op het gebied van re-integratie. Daarnaast speelt ook mee dat we in 2017 relatief weinig nieuwe instroom hadden als gevolg van het huisvesten van asielgerechtigden. Dit komt doordat we veel asielgerechtigden hebben geplaatst in het kader van een gezinshereniging. In zo’n geval is er geen sprake van een extra bijstandsuitkering.

Naast onze inzet op uitstroom, proberen we uiteraard de instroom ook zoveel mogelijk te beperken. Hier hebben wij echter weinig invloed op; wie een uitkering nodig heeft, dient deze immers te krijgen. Wel waren we in 2017 succesvol met het aan het werk helpen van inwoners nog tijdens hun uitkeringsaanvraag. Hierdoor voorkwamen wij dat deze inwoners instroomden in de bijstand.

Tot slot hebben we over het jaar 2016 in 2017 een Vangnetuitkering aangevraagd, ter compensatie van het tekort op ons budget voor bijstandsuitkeringen. U bent geïnformeerd over de positieve uitslag van deze aanvraag. In 2018 dienen wij wederom een aanvraag in voor een Vangnetuitkering, dit keer over het jaar 2017. Wij betrekken u hier in het voorjaar bij in de vorm van een raadsvoorstel.

Beoogd resultaat 2017

We verstrekken uitkeringen zo rechtmatig mogelijk.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit