Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We verkopen bouwgronden voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen in aansluiting op de marktvraag. Dit is verwerkt in de planning van de grondexploitaties.

We verkopen bouwgronden voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen in aansluiting op de marktvraag. Dit is verwerkt in de planning van de grondexploitaties.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We verkopen bouwgronden voor zowel woningbouw als bedrijfsterreinen in aansluiting op de marktvraag. Dit is verwerkt in de planning van de grondexploitaties.

Toelichting

Er zijn in 2017 diverse gronden uitgegeven en realisatie- en verkoopovereenkomsten getekend voor zowel de woningbouwlocaties als de bedrijventerreinen. Daarmee is weer meer zekerheid verkregen dat de productie ook de komende jaren van de grond komt. In totaal zijn er in 2017 334 woningen opgeleverd.

Beoogd resultaat 2017

De planning in de grondexploitaties is gehaald en de oplevering van het geraamde aantal woningen is gewaarborgd.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit