Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We verkopen bouwgronden voor een marktconforme prijs.

We verkopen bouwgronden voor een marktconforme prijs.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We verkopen bouwgronden voor een marktconforme prijs.

Toelichting

Wij verkopen gronden alleen voor een marktconforme prijs. Deze prijzen komen op diverse wijzen tot stand. Bijvoorbeeld via een openbare aanbesteding (hieruit volgt automatisch de marktconforme prijs), taxatie, vergelijkingsprijzen of conform de al eerder gesloten contracten. De huidige marktomstandigheden leiden tot meer positieve onderhandelingsresultaten en ook de prijzen voor vrije kavels zoals opgenomen in de kaderbrief Grondprijzen worden in de meeste gevallen nu gehaald.

Beoogd resultaat 2017

De in de grondexploitaties geraamde opbrengsten voor bouwkavels en bedrijfsterreinen zijn gerealiseerd.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit