Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We vergroten naleefgedrag, bestrijden overlast en criminaliteit.

We vergroten naleefgedrag, bestrijden overlast en criminaliteit.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We vergroten naleefgedrag, bestrijden overlast en criminaliteit.

Toelichting

Door in te zetten op preventie en goed te handhaven op de door de raad gestelde prioriteiten, stimuleren we een goed naleefgedrag. Daarbij zochten we naar integraliteit en zichtbaarheid in onze acties.

Dit gaat om zichtbaar optreden tegen overlast en criminaliteit, waarbij we ook in toenemende mate ondermijning aanpakken. Dit jaar sloten we diverse panden die te relateren waren aan productie of handel in verdovende middelen. Steeds meer kiezen we voor een gebiedsgerichte benadering in het bestrijden van overlast en criminaliteit, hetgeen een vervolg krijgt in het komende jaar, onder ander met de inzet van de wijkboa’s.

Beoogd resultaat 2017

We werken integraal en proactief tegen criminaliteit en overlast. We zetten in op preventie en verzorgen zichtbare acties ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en overlast.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit