Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We toetsen de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen

We toetsen de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We toetsen de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen

Toelichting

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft in 2017 inspecties uitgevoerd op de locaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De details krijgen een plek in het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang (WKO) 2017 dat wij in maart 2018 verwachten.

De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een budget voor het bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. De middelen zijn ingezet voor het aanbieden van voorschoolse educatie op vier peuterspeelzalen (peuteropvanglocaties) en in drie kinderdagverblijven verspreid over de drie kernen, deskundigheidsbevordering van leidsters en leraren, een project ter ondersteuning van de taalontwikkeling door de bibliotheek (Taaltrein) en het aanbieden van schakelklassen in het basisonderwijs.

Beoogd resultaat 2017

Wij voldoen aan alle wettelijke taken voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit