Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We streven naar een efficiënt gebruik van onze maatschappelijke panden om te komen tot een gezonde exploitatie.

We streven naar een efficiënt gebruik van onze maatschappelijke panden om te komen tot een gezonde exploitatie.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We streven naar een efficiënt gebruik van onze maatschappelijke panden om te komen tot een gezonde exploitatie.

Toelichting

Ook in 2017beheerde Optisport samen met de gemeente de gemeentelijke accommodaties naar tevredenheid van de gebruiker. In 2017 is een aanbesteding gehouden om te komen tot een nieuw contract voor deze werkzaamheden. In de aanbesteding is vooral gekeken naar prijs, verbetering van de accommodaties en duurzaamheid. Sportfondsen had hierbij de beste aanbieding. Hiernaast zijn in 2017 een aantal trajecten in het kader van het afstoten van vastgoed vervolgd. Dit betreft zowel het bepalen van de wenselijkheid van afstoting als de voorbereidingen om tot daadwerkelijke afstoting te komen. Het gaat o.a. om de objecten MFR Anthuriumsingel, Pecto’s, de Snip, Laan van Koot en het Polderhuis. Uiteraard in overleg met alle betrokkenen.

Beoogd resultaat 2017

  • In samenwerking met Optisport, die namens de gemeente beheer en exploitatie doet, verhogen we waar mogelijk de intensiteit van het gebruik van het maatschappelijk vastgoed;
  • In overeenstemming met het beleid stoot de gemeente panden af die niet efficiënt in gezet kunnen worden. Daarbij zijn wij in gesprek met de huidige gebruikers over verkoop of denken mee in eventuele verplaatsingen.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit