Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren zelfredzaamheid en werken met inwoners aan het vergroten van veiligheid en leefbaarheid.

We stimuleren zelfredzaamheid en werken met inwoners aan het vergroten van veiligheid en leefbaarheid.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren zelfredzaamheid en werken met inwoners aan het vergroten van veiligheid en leefbaarheid.

Toelichting

Inwoners kunnen zelf veel doen om een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de eigen leefomgeving. Om deze zelfredzaamheid te stimuleren en mensen op de eigen mogelijkheid te wijzen om de veiligheid te vergroten, hielden we diverse preventie acties. Deze richtten we onder andere op fietsverlichting, woninginbraken, auto-inbraken en veilig vuurwerkgebruik.

Daarnaast maakten we nadere samenwerkingsafspraken met het buurttoezicht om de komende jaren intensiever en effectiever samen te werken aan een verbeterde veiligheids- en leefbaarheidssituatie. Daartoe is het aantal WhatsApp-groep deelnemers van buurttoezicht flink uitgebreid.

Beoogd resultaat 2017

We streven naar een gemeente brede dekking van buurttoezicht, WhatsApp groepen en andere veiligheid gerelateerde initiatieven. We informeren inwoners en ondernemers op frequente basis over preventieve maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Resultaat bereikt?

DeelsToelichting

--
Kwaliteit