Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren via het bibliotheekwerk de informatieve, educatieve en lees/literaire ontwikkeling van kinderen t/m 18 jaar, en kwetsbare inwoners.

We stimuleren via het bibliotheekwerk de informatieve, educatieve en lees/literaire ontwikkeling van kinderen t/m 18 jaar, en kwetsbare inwoners.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren via het bibliotheekwerk de informatieve, educatieve en lees/literaire ontwikkeling van kinderen t/m 18 jaar, en kwetsbare inwoners.

Toelichting

De bibliotheek heeft zich weer verder ontwikkeld en werkt steeds meer samen met andere maatschappelijke partners. Het Taalhuis is in 2017 nog verder doorgegroeid. Dit is een ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan die hulp nodig heeft bij de basisvaardigheden lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Het ledenaantal van de bibliotheek is licht toegenomen. Het aantal volwassen leden is gedaald, dit komt overeen met de landelijke tendens. Het aantal jeugdleden is gestegen door de inzet op deze doelgroep en de groei van Bibliotheek op School. Scholen en peuterspeelzalen zien steeds meer het belang van lezen. Daarbij zijn ze ook vaker gericht op leesplezier en niet alleen op begrijpend lezen. De bibliotheek speelt hierop in en heeft ook oog voor ontwikkelingen zoals digitalisering en richt daar ook het aanbod verder op in. De Bibliotheeknota bevat handvatten om de traditionele invulling van het bibliotheekwerk steeds verder los te laten en de mogelijkheden die de bibliotheek heeft optimaal te benutten om inwoners hun talenten te laten ontwikkelen en hen mee te laten doen in de samenleving.

Beoogd resultaat 2017

In samenwerking met Bibliotheek Oostland definiëren we een toekomstvisie voor de bibliotheekfunctie.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit