Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren gemeente brede activiteiten en evenementen die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en de identiteit van de gemeente Lansingerland.

We stimuleren gemeente brede activiteiten en evenementen die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en de identiteit van de gemeente Lansingerland.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren gemeente brede activiteiten en evenementen die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid en de identiteit van de gemeente Lansingerland.

Toelichting

Inmiddels een belangrijk jaarlijkse terugkerend evenement is de Kunsttoer waar veel inwoners aan deelnemen en kunstenaars in de gelegenheid zijn zich te presenteren. De diverse publieksuitvoeringen in de openbare ruimte door de plaatselijke muziekverenigingen dragen ertoe bij dat inwoners zich verbonden voelen met elkaar en hun gemeente. Ook het Straattheater levert een jaarlijkse bijdrage bij het culturele leven in Lansingerland.

Veel inwoners, jong en oud, en diverse organisaties hebben de weg gevonden naar het Annie M.G. Schmidtpark. Ook op andere locaties organiseren inwoners en organisaties culturele activiteiten. Door de bijdragen uit het ZEIL Fonds hebben inmiddels ook diverse culturele evenementen plaatsgevonden die door inwoners en/of organisaties zijn georganiseerd. Hierbij is ook gedacht aan de toegankelijkheid en participatie van kwetsbare inwoners.

We hebben opnieuw bijgedragen aan de organisatie en communicatie rondom de “Open Monumentendag”. De Oudheidkundigen verenigingen zijn op verschillende momenten betrokken en dragen met hun activiteiten bij aan de identiteit van onze gemeente.

Met de vaststelling van de Cultuurnota kan Lansingerland vanaf 2018 een extra impuls geven aan cultuur met onder meer extra subsidies voor culturele organisaties, nieuwe aandacht voor cultureel erfgoed en cultuureducatie en een kwartiermaker die aan de slag gaat met de cultuurhuizen in de drie kernen.

Beoogd resultaat 2017

(Culturele) evenementen, zoals een openluchtconcert - of bioscoop, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen de inwoners en een positieve beleving van de woonomgeving.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit