Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren de lokale economie door nieuwe bedrijven en winkels aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. en de bezettingsgraad van de markt te behouden/verbeteren.

We stimuleren de lokale economie door nieuwe bedrijven en winkels aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. en de bezettingsgraad van de markt te behouden/verbeteren.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren de lokale economie door nieuwe bedrijven en winkels aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. en de bezettingsgraad van de markt te behouden/verbeteren.

Toelichting

Onze activiteiten, zoals beschreven in het marketingplan bedrijventerreinen en ondersteund door de aantrekkende economie, slaan aan: we verkopen meer gronden, krijgen meer verzoeken om informatie en we voeren meer gesprekken met belangstellende bedrijven. In totaal werden in 2017 onder 15 koopcontracten de handtekening gezet (10,8 hectare). Daarnaast tekenden bedrijven nog voor 6 reserveringsovereenkomst (13,7 hectare). Ook private partijen met grondpositie op bedrijventerrein Prisma verkochten (in een gezamenlijke deal) in 2017 kavels. Beursbezoeken aan Berlijn en München leidden tot concrete contacten en verkopen. De accountmanagers voor alle bedrijven bezoeken bijeenkomsten met lokale en regionale ondernemers en winkeliers en zijn daarmee direct aanspreekbaar door ondernemers.

Elsevier publiceert jaarlijks een onderzoek Economische Toplocaties dat een beeld schetst van de economische prestaties per gemeente. Door een wijziging in de methodiek vanaf 2017 is de indicator niet meer consistent (2017: positie 134) en niet meer bruikbaar zoals in het verleden. Inzicht ontbreekt momenteel in de achterliggende indicatoren. In 2018 bekijken we dit.

De detailhandel en horeca in Lansingerland groeien gestaag met nieuwe vestigingen en uitbreidingen. We werkten mee aan het mogelijk maken van een horecavestiging in Bergschenhoek Centrum: een belangrijke ontwikkeling om de levendigheid van dat centrum verder te verbeteren. We stelden, samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners, de actieprogramma’s voor de centra van Bergschenhoek en Bleiswijk op.

De in 2017 uitgevoerde capaciteitsanalyse en impactstudie van de Holland Railterminal Lansingerland (HRT) zijn positief. Ondernemers richtten, in samenwerking met onder andere de gemeente, een entiteit op die een trekkersrol vervult in dit proces. In 2017 spraken wij af dat zij in 2018 een businesscase opstellen die uitsluitsel geeft over de haalbaarheid van de HRT.

ZZP-ers en potentiële zelfstandigen kwamen in grote getalen af op de Regionale Startersavond in november. Wij organiseerden deze startersavond met workshops en een informatiemarkt, samen met de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Met brede input van Lansingerlandse ondernemers en andere stakeholders kwam de Economische Agenda Lansingerland 2018-2025 tot stand. De Agenda werd eind 2017 aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. De raad stelde deze op 1 februari 2018 vast. In het Activiteitenprogramma van de Economische Agenda staan alle economische activiteiten die we gaan oppakken in 2018 en verder.

De eerste ontwikkelingen op Leeuwenhoekweg vonden plaats. Het eerste vastgoed is opgeleverd. In 2017 zijn de handtekeningen gezet voor ongeveer de helft van de beschikbare oppervlakte. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein zit in een opwaartse spiraal. Daarbij is ook aandacht voor parkmanagement.

In MRDH-verband namen we deel aan de vastgoedbeurs PROVADA. Dit was succesvol doordat we veel bekendheid konden gegenereerd. We haalden daar veel bestaande contacten aan en we deden nieuwe contacten op.

Beoogd resultaat 2017

  1. Het jaarlijks saldo van vestigende en vertrekkende bedrijvenis positief.
  2. We presteren regionaal goed in (lage) leegstand Bedrijfsvastgoed.
  3. We geven duidelijkheid over de haalbaarheid Holland Railterminal Bleiswijk;
  4. We organiseren een bijeenkomst voor startende ondernemers.
  5. Het Economisch Platform organiseert Meet & Greet.
  6. Economisch Platform Lansingerland komt 3x bij elkaar. Economisch Platform Oostland, één keer.
  7. De Economische Visie 2017-2021 is gereed.
  8. Eerste ontwikkelingen op bedrijventerrein Leeuwenhoekweg.
  9. We staan in MRDH-verband op de PROVADA.

Resultaat bereikt?

3: Deels

5: Nee

Overige: JaToelichting

--
Kwaliteit