Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We stimuleren cultuur door subsidiëring van creatieve, kunstzinnige en muzikale vorming en de ontwikkeling van een cultuurhuis.

We stimuleren cultuur door subsidiëring van creatieve, kunstzinnige en muzikale vorming en de ontwikkeling van een cultuurhuis.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We stimuleren cultuur door subsidiëring van creatieve, kunstzinnige en muzikale vorming en de ontwikkeling van een cultuurhuis.

Toelichting

In 2017 hebben wij een nieuwe impuls gegeven aan specifieke culturele activiteiten. Door het verstrekken van waarderings- en prestatiesubsidies zijn er diverse activiteiten voor de jeugd en kwetsbare volwassenen mogelijk gemaakt. Zoals de activiteiten van de muziekverenigingen en een koor voor ouderen. Het ZEIL-fonds heeft diverse culturele initiatieven van onze inwoners ondersteund, zoals een bezoek van kwetsbare inwoners aan het lenteconcert van Concordia met ondersteuning vanuit Welzijn Lansingerland en Humanitas.

Lansingerland heeft zich in 2017 opnieuw voor vier jaar verbonden aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit, de zogenaamde E-lijn. En gevarieerd lesprogramma stelt leerlingen in staat kennis te maken met uiteenlopende kunstdisciplines. Hiermee stimuleren wij de inbedding van het cultuuronderwijs bij het primair onderwijs. In 2017 hebben 7 scholen deelgenomen en zijn 3 scholen gestart met het opleiden van interne cultuurcoördinatoren om zich ook aan te kunnen sluiten bij de E-lijn. Het programma voor de komende jaren richt zich op de uitbreiding van het aantal scholen dat we hiermee bereiken.

In de Cultuurnota en de deelnotitie Cultuurhuizen in Lansingerland is de ambitie vastgelegd om in de drie kernen een cultuurhuis te realiseren. In 2017 is Cultuurhuis ’t Web geopend in Bleiswijk met de bibliotheek als nieuwe eigenaar van het pand. In Bergschenhoek is het Spectrum aangewezen als toekomstig cultuurhuis. Voor Berkel en Rodenrijs moet nog een locatie worden gerealiseerd.

Beoogd resultaat 2017

  • We subsidiëren creatieve, kunstzinnige en muzikale activiteiten voor kinderen t/m 18 en kwetsbaren.
  • In het schooljaar 2016- 2017 stellen wij extra middelen van de rijksbijdrage beschikbaar voor combinatiefunctionarissen kunst en cultuur. Het totaal aantal fte’s is nu 1,1. Deze functionarissen versterken de binding tussen cultuur en school.
  • De kwaliteit van cultuureducatie binnen het primair onderwijs borgen we door een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen bij het fonds voor cultuurparticipatie voor het project de E-lijn 2017 -2020.
  • In samenwerking met verenigingen hebben we ideeën uitgewerkt voor een cultuurhuis. We onderzoeken in hoeverre we deze ideeën kunnen concretiseren.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit