Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We leveren voldoende afvoercapaciteit voor hemelwater om wateroverlast te voorkomen, pas bij zwaardere buien blijft water op straat staan.

We leveren voldoende afvoercapaciteit voor hemelwater om wateroverlast te voorkomen, pas bij zwaardere buien blijft water op straat staan.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We leveren voldoende afvoercapaciteit voor hemelwater om wateroverlast te voorkomen, pas bij zwaardere buien blijft water op straat staan.

Toelichting

Er was geen sprake van extreme wateroverlast met problemen en incidenten. Daarmee voldoen we aan de doelstelling. Het rioolsysteem is doorgaans in staat om hevige regenval te verwerken waarbij tijdelijk water op straat is toegestaan. Daarentegen zien we wel dat daar waar in de systemen nog hemelwater op het riool aangesloten is, het langer duurt om regenwater te verwerken. Hierdoor is er niet op tijd een buffer om een volgende bui op te vangen. Dit leidde niet tot een slechtere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Beoogd resultaat 2017

Wateroverlast bij regenval mag maximaal 2 keer per jaar lokaal voorkomen.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit