Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We leveren, via de inzamelaars, een goede service en dienstverlening.

We leveren, via de inzamelaars, een goede service en dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We leveren, via de inzamelaars, een goede service en dienstverlening.

Toelichting

Meldingen die bij de gemeente binnenkomen over afvalinzameling worden direct doorgezonden naar het callcenter van de hoofdinzamelaar voor afhandeling. Er is echter onvoldoende inzicht in de mate waarin de hoofdinzamelaar voldoet aan de afhandeling van meldingen. Daarmee kunnen we dus niet stellen dat aan de doelstelling om 85% van de afvalmeldingen binnen de gestelde termijn af te handelen is voldaan. Er zijn dit jaar al wel stappen gezet om hier verbetering in aan te brengen. Overigens handelt de gemeente meldingen over afvalbeleid zelf af. Van deze meldingen handelden we 88% binnen de gestelde termijn af.

Beoogd resultaat 2017

Minimaal 85% van de meldingen worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld.

Resultaat bereikt?

NeeToelichting

--
Kwaliteit