Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We leveren extra inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie vooral voor bedrijfsterreinen om de geraamde omzet te kunnen halen.

We leveren extra inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie vooral voor bedrijfsterreinen om de geraamde omzet te kunnen halen.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We leveren extra inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie vooral voor bedrijfsterreinen om de geraamde omzet te kunnen halen.

Toelichting

In 2017 is verder uitvoering gegeven aan het marketing- en acquisitieplan voor Bedrijventerreinen, nationaal en internationaal. Met succes: in 2017 sloten wij diverse verkoopovereenkomsten voor de bedrijventerreinen Oudeland, Leeuwenhoekweg en Prisma. Ook zijn er 3 betaalde optieovereenkomsten gesloten, waarvan naar verwachting een groot deel in 2018 omgezet wordt naar verkoopovereenkomsten.

Beoogd resultaat 2017

We hebben de bouwgronden verkocht zoals geraamd in de grondexploitaties.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit