Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We leveren een betrouwbaar rioleringssysteem om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken.

We leveren een betrouwbaar rioleringssysteem om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We leveren een betrouwbaar rioleringssysteem om bij droog weer het aanbod van afvalwater te verwerken.

Toelichting

Er was in 2017 geen storing die langer dan 24 uur heeft geduurd, daarmee is de doelstelling behaald. Wel zien we in 2017 een stijging van het aantal storingen. Langdurig ziekteverzuim zorgde voor een achterstand in het gemalenbeheer. Dit leidt nu tot effecten op het operationele functioneren van het gemalensysteem. In 2017 is nader onderzoek gestart naar de juiste aanpak voor een modernisatie en onderhoudsinhaalslag die in 2018 gestart wordt.

Beoogd resultaat 2017

Maximaal 1 storing per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit