Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We handelen storingsmeldingen over het riool snel en naar tevredenheid af.

We handelen storingsmeldingen over het riool snel en naar tevredenheid af.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We handelen storingsmeldingen over het riool snel en naar tevredenheid af.

Toelichting

Over 2017 kwamen circa 1.380 meldingen binnen over de riolering. Van deze meldingen handelden we 88% binnen de gestelde termijn af. Hiermee voldoen we aan de doelstelling.

Beoogd resultaat 2017

Minimaal 85% van de storingsmeldingen zijn binnen de gestelde termijn naar tevredenheid afgehandeld.

Resultaat bereikt?

Ja



Toelichting

--
Kwaliteit