Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We handelen storingsmeldingen in de buitenruimte snel en naar tevredenheid af.

We handelen storingsmeldingen in de buitenruimte snel en naar tevredenheid af.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We handelen storingsmeldingen in de buitenruimte snel en naar tevredenheid af.

Toelichting

Onze inwoners deden in 2017 ruim 7000 meldingen over de buitenruimte. Dit aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. De doelstelling om 85% van de meldingen binnen vijf werkdagen af te handelen is bijna gehaald; circa 80% van de meldingen is in 2017 tijdig afgehandeld. Inwoners melden het vaakst storingen aan de openbare verlichting (24%), groen (17%) en verharding (8%). Een belangrijke oorzaak voor de vertraging in de afhandeling van meldingen is de beperktere personele bezetting door langdurig ziekteverzuim. Met behulp van inhuur is deze doelstelling alsnog bijna gehaald.

Beoogd resultaat 2017

Minimaal 85% van de storingsmeldingen zijn binnen de gestelde termijn naar tevredenheid afgehandeld.

Resultaat bereikt?

NeeToelichting

--
Kwaliteit