Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We geven uitvoering aan het vastgoedbeleid en voeren de toekomstvisie verder uit.

We geven uitvoering aan het vastgoedbeleid en voeren de toekomstvisie verder uit.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We geven uitvoering aan het vastgoedbeleid en voeren de toekomstvisie verder uit.

Toelichting

In 2017 is het vastgoedbeleid van de gemeente verder ontwikkeld. Tarieven worden marktconform vastgesteld. Hiervoor gebruiken wij vaste tarieven en waar nodig en kan leveren wij maatwerk. Met ons beleid willen wij gemeentelijke objecten beter inzetten. Hierbij wordt een bewuste keuze gemaakt of het eigendom bij de gemeente moet blijven of juist niet. In 2017 zijn 3 objecten verkocht. Zo is in 2017 ’t Web overgedragen aan Bibliotheek Oostland met als uitgangspunt een goed maatschappelijk gebruik van dit pand. Ook het rouwcentrum in Bleiswijk en de gemeentewerf Bleiswijk zijn verkocht. In 2017 zijn daarnaast voorbereidingen getroffen om van het Spectrum een bloeiend cultuurhuis te maken, waarbij in dit geval het eigendom bij de gemeente zal blijven.

Beoogd resultaat 2017

  • De toegepaste huurtarieven zijn marktconform;
  • We voeren de toekomstvisie sociaal-cultureel vastgoed uit.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit