Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We beperken de negatieve effecten van de bestaande risico’s zo veel mogelijk.

We beperken de negatieve effecten van de bestaande risico’s zo veel mogelijk.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We beperken de negatieve effecten van de bestaande risico’s zo veel mogelijk.

Toelichting

Risicomanagement is onderdeel van ons dagelijkse werkproces. Er worden continu afwegingen gemaakt tussen resultaten van vandaag en toekomstige resultaten als gevolg van mogelijke risico’s in de toekomst. Voor de bestaande risico’s formuleren wij beheersmaatregelen. Bij de Begroting en Jaarrekening informeren we de raad over de risico’s en de mogelijke effecten hiervan via de paragraaf Weerstandsvermogen en de paragraaf Grondbeleid.

Beoogd resultaat 2017

We formuleren beheersmaatregelen en maken mogelijke effecten inzichtelijk.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit