Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van de buitenruimte.

We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van de buitenruimte.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van de buitenruimte.

Toelichting

Tweejaarlijks vindt er een Lemon-onderzoek plaats waarin inwoners aangeven hoe ze groenvoorzieningen en de woonomgeving in de gemeente ervaren. Uit het laatste Lemon-onderzoek (2016) blijkt dat we voor het belevingscijfer ruimschoots voldoen aan de doelstelling van een 6,2. In de begroting 2018 stelden we het te behalen belevingscijfer naar boven bij (naar een 6,7). Dit vanwege de verhoging van het beeldkwaliteitsniveau op zichtbare onderdelen in de openbare ruimte (onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien in de woonkernen) en de hogere belevingscijfers die uit het meest recente Lemon-onderzoek naar voren zijn gekomen.

Beoogd resultaat 2017

100% van de wijken scoort op beleving van behoefte van de gebruikers een 6,2 of hoger.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit