Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de (geactualiseerde) beheerplannen uit.

We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de (geactualiseerde) beheerplannen uit.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de (geactualiseerde) beheerplannen uit.

Toelichting

Schouwresultaten wijzen uit dat het beeldkwaliteitsniveau behaald is. Dit jaar voerden we echter minder onderhoudswerkzaamheden uit voor wegen (groot onderhoud) en openbare verlichting (vervanging) dan vooraf gepland. Ook zijn er voor deze elementen van de openbare ruimte minder herinrichtings- en renovatieprojecten uitgevoerd dan gepland. Hierdoor zijn waarneembare onderhoudsachterstanden ontstaan zoals het vaker optreden van storingen in de openbare verlichting. Belangrijke oorzaak hiervan is langdurig ziekteverzuim. Inhuurconstructies namen het productieverlies niet helemaal weg.

Beoogd resultaat 2017

  • Het areaal van de openbare ruimte voldoet aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau C of een equivalent hiervan.
  • De openbare ruimte kent geen onderhoudsachterstanden.

Resultaat bereikt?

Ja en neeToelichting

--
Kwaliteit