Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Vitale verenigingen

Vitale verenigingen

Planning
Startdatum: 16-01-2018

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Vitale verenigingen

Toelichting

Regelmatig hebben wij contact met de sportverenigingen in de gemeente. Wij ondersteunen de sportverenigingen vraaggericht en projectmatig. Daarnaast zijn in 2017 subsidiebeleidsregels opgesteld voor de Sportsubsidie 2018. Deze subsidie kan sportverenigingen een steuntje in de rug bieden bij het opstarten van een nieuwe (structurele) activiteit gericht op sportstimulering.

Beoogd resultaat 2017

We ondersteunen verenigingen vraaggericht en projectmatig.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit