Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod. Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus. Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving.

Vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod. Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus. Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod. Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus. Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving.

Toelichting

De 20 zorgeenheden in Westpolder/Bolwerk voor mensen met langdurig geheugenverlies zijn opgeleverd. De 24 woningen op de locatie Brandweerkazerne in Berkel en Rodenrijs zijn in ontwikkeling en worden in 2018 opgeleverd. Van de 220 te ontwikkelen starterswoningen zijn er 13 opgeleverd in Bergschenhoek. Met de corporaties zijn de prestatieafspraken geëvalueerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor 2018 en 2019. De uitvoeringsmaatregelen van de woonvisie zijn gemonitord. Van velen daarvan is inmiddels het resultaat behaald. De huidige regionale Huisvestingsverordening heeft nog een werkingsduur tot de zomer 2019. In 2018 wordt het proces om tot een volgende te komen gestart. De taakstelling huisvesting asielgerechtigden is behaald.

Beoogd resultaat 2017

  1. Er worden 20 zorgeenheden gebouwd voor mensen met langdurig geheugenverlies in Westpolder/Bolwerk en 24 op de locatie Brandweerkazerne Berkel & Rodenrijs
  2. In het starterssegment (koop en huur) worden er vanaf 2017 circa 220 woningen voorbereid in de projecten Westpolder/ Bolwerk, Parkzoom en Rodenrijsezoom.
  3. We monitoren en evalueren de prestatieafspraken.
  4. We voeren een huisvestigingsbeleid.

Resultaat bereikt?

1. Deels

2, 3, 4 JaToelichting

--
Kwaliteit