Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Preventieve en lichte ondersteuning: We stimuleren een sterke samenleving en voorkomen problemen bij opgroeien en opvoeden door vroegtijdig ingrijpen en lokaal aangeboden lichte ondersteuning.

Preventieve en lichte ondersteuning: We stimuleren een sterke samenleving en voorkomen problemen bij opgroeien en opvoeden door vroegtijdig ingrijpen en lokaal aangeboden lichte ondersteuning.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Preventieve en lichte ondersteuning: We stimuleren een sterke samenleving en voorkomen problemen bij opgroeien en opvoeden door vroegtijdig ingrijpen en lokaal aangeboden lichte ondersteuning.

Toelichting

In het eerste halfjaar hebben wij gewerkt aan de aanbesteding voor begeleiding voor Jeugd met een beperking. We zorgen voor een breed aanbod dat aansluit bij de vraag van jongeren en gezinnen in deze doelgroep. Tevens hebben we, in het kader van het beleidsaccent ‘geen kind in de knel’ het preventieve aanbod opnieuw aanbesteed. We beschikken met dit aanbod over trainingen voor het versterken van sociale vaardigheden van kinderen in bijvoorbeeld een echtscheidingssituatie of de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. We hebben beide aanbestedingen afgerond en er is nieuw, innovatief aanbod gecontracteerd per 1/1/2018, waaronder diverse vormen van trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid in combinatie met sport of drama, een training voor ouders om hun kinderen te begeleiden bij bepaald gedrag of na echtsscheidingen.

Met ingang van 1 januari 2017 werken wij met lokale contracten voor basis-ggz en dyslexiezorg, in plaats van regionale contracten. Door intensief contact is een betere samenwerking tussen de GGZ aanbieders en de gemeente tot stand gekomen. In de sfeer van preventie hebben wij met de uitwerking van het beleidsaccent ‘de leraar trekt aan de bel’ ingezet op verbetering van de zorgstructuur rondom het kind op school. Hierbij ligt de nadruk op verbinding, samenwerking en integraliteit van partijen rondom het kind en het verbeteren van het (vroeg)signaleren van problematiek.

Beoogd resultaat 2017

  • Er zijn laagdrempelige voorzieningen voor voorlichting, cursussen/trainingen voor kinderen en ouders beschikbaar.
  • Er is vrij toegankelijke lichte ondersteuning aan jeugdigen en/of zijn ouders (door geschoolde vrijwilligers, professioneel jeugd- en jongerenwerk, kortdurende begeleiding jeugd- en gezinscoach) beschikbaar.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit