Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Onze kandidaten zetten zich in voor een succesvolle re-integratie. Wij ondersteunen hen hierbij met een actieve werkgeversbenadering en de inzet van diverse re-integratie-instrumenten, waaronder onze groepsaanpak.

Onze kandidaten zetten zich in voor een succesvolle re-integratie. Wij ondersteunen hen hierbij met een actieve werkgeversbenadering en de inzet van diverse re-integratie-instrumenten, waaronder onze groepsaanpak.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Onze kandidaten zetten zich in voor een succesvolle re-integratie. Wij ondersteunen hen hierbij met een actieve werkgeversbenadering en de inzet van diverse re-integratie-instrumenten, waaronder onze groepsaanpak.

Toelichting

Zoals gezegd, hebben wij in 2017 meer kandidaten naar betaald werk begeleid. Hierbij maakten wij onder andere gebruik van de Werkacademie. Dit is een traject van de gemeente Zoetermeer, gericht op het jobready maken en vervolgens bemiddelen van kandidaten. Ook hebben onze kandidaten werkervaringsplaatsen vervuld bij onder andere Biesieklette en Rataplan. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken wij samen met Middin in ons project Participeer. Jongere werkzoekenden krijgen ondersteuning van de Jonge Krijger en voor inwoners met een arbeidsbeperking kopen wij plaatsen in bij de sociale werkvoorziening. Daarnaast draaiden we in 2017 drie verschillende pilots op het gebied van de begeleiding van asielgerechtigden. Door deze pilots hebben we een goed beeld gekregen van welke trajecten werken. Dat heeft vervolgens geresulteerd in de inkoop van trajecten voor deze doelgroep, die in 2018 gaan starten. Ook zoeken wij de samenwerking met werkgevers die verantwoordelijkheid willen nemen voor het opleiden van inwoners. Tot slot werken we binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal samen om werkgevers zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van goed personeel.

Beoogd resultaat 2017

Zoveel mogelijk kandidaten stromen uit naar een betaalde baan.

Indien dit (nog) niet haalbaar is participeren zij op een andere manier in de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit