Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Onze dienstverlening is toekomstproof.

Onze dienstverlening is toekomstproof.

Een sterke digitalisering van het werk, ontwikkelingen op landelijk niveau en een andere (24/7) behoefte van onze inwoners, hebben grote impact op de bezoekers- c.q. contactstromen. En dus impact op de bezetting en wat er wordt gevraagd van het team.  Het werk zal in de toekomst meer complex van aard worden en dit vraagt andere vaardigheden. Het gemeentelijk servicecenter is de ogen en de oren van de organisatie en kan als geen ander de behoeften van onze inwoners in kaart brengen. In 2017 hebben wij het dienstverleningsmodel opnieuw onder de loep genomen en zijn wij aan de slag gegaan met de herinrichting hiervan. Het monitoren van de ervaring van onze bezoekers op de diverse kanalen en daar verbeteringen in onze dienstverlening op doorvoeren is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Hierdoor zorgen we dat de organisatie goed bereikbaar is, vlot en en adequaat reageert op brieven, e-mails, terugbelnotities en berichten op social media.

Beoogd resultaat 2017

De organisatie is goed bereikbaar en reageert vlot en adequaat op brieven, e-mails, terugbelnotities en berichten op social media.

Resultaat bereikt?

DeelsToelichting

--
Kwaliteit