Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Met onze inkomensondersteuning staan we inwoners met een laag inkomen financieel bij en voorkomen of beperken we sociale uitsluiting. Daarnaast bieden we hulp bij het voorkomen of oplossen van schulden.

Met onze inkomensondersteuning staan we inwoners met een laag inkomen financieel bij en voorkomen of beperken we sociale uitsluiting. Daarnaast bieden we hulp bij het voorkomen of oplossen van schulden.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Met onze inkomensondersteuning staan we inwoners met een laag inkomen financieel bij en voorkomen of beperken we sociale uitsluiting. Daarnaast bieden we hulp bij het voorkomen of oplossen van schulden.

Toelichting

In 2017 hebben wij weer diverse inwoners kunnen helpen via ons inkomensondersteuningsbeleid. Zo konden 254 kinderen sporten of cultuur beoefenen via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. 68 hiervan hebben hun zwemdiploma kunnen halen via de nieuwe zwemregeling. Stichting Leergeld heeft in totaal 923 aanvragen gehonoreerd, waarvan bijvoorbeeld 291 kindpassen, 231 schoolspullenpassen en 55 verjaardagspakketten van Stichting Jarige Job. Ook waren er in totaal 721 inwoners collectief verzekerd voor hun zorgkosten. Voor de collectieve zorgverzekering in 2018 hebben we daarnaast een nieuwe aanbesteding doorlopen. Hieruit is DSW naar voren gekomen als nieuwe partij, hun product sluit het best aan bij de behoefte van onze inwoners. Tot slot konden inwoners met een laag inkomen en met bijzondere noodzakelijke kosten een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand.

Naast inkomensondersteuning boden wij in 2017 ook ondersteuning bij schulden. Dit deden wij zowel door onze gemeentelijke schuldhulpverlening als door preventie via informele trajecten bij Humanitas en Schuldhulpmaatje.

Beoogd resultaat 2017

Inwoners met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op inkomensondersteuning. Inwoners met (dreigende) schuldenproblematiek worden geholpen door de gemeente.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit