Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Maatwerk: We ondersteunen minder zelfredzame en kwetsbare ouderen met een maatwerkvoorziening om hen (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken of hen te stabiliseren.

Maatwerk: We ondersteunen minder zelfredzame en kwetsbare ouderen met een maatwerkvoorziening om hen (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken of hen te stabiliseren.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Maatwerk: We ondersteunen minder zelfredzame en kwetsbare ouderen met een maatwerkvoorziening om hen (weer) zo zelfredzaam mogelijk te maken of hen te stabiliseren.

Toelichting

Eén van de doelstellingen van het onderzoek van AEF was het ophalen van de ervaringen met de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. De resultaten bevestigden ons beeld dat de huidige werkwijze niet altijd duidelijk is voor de inwoners. Daarom gaan we vanaf april 2018  weer terug naar P*Q financiering en weten inwoners weer precies hoeveel uur huishoudelijke ondersteuning zij krijgen.

Als onderdeel van de implementatie van de beleidsaccenten uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 hebben wij (voor het accent ‘voorkomen van zorgmijding’ door lastenverlichting) met ingang van juni 2017 een drietal aanpassingen in de berekeningswijze van de Eigen Bijdrage bij Wmo-maatwerkvoorzieningen doorgevoerd. Door deze aanpassingen wordt de hoogte van deze eigen bijdrage voor verschillende categorieën kwetsbare huishoudens verlaagd. Hiermee beogen wij de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze voorzieningen te verbeteren en zo zorgmijding tegen te gaan.

Beoogd resultaat 2017

We bieden een breed en passend aanbod van diverse maatwerkvoorzieningen, beschikbaar voor alle inwoners met een wat meer specialistische hulpvraag.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit