Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Maatwerk leveren op en verbinding leggen tussen alle allianties, wijk- en participatie-initiatieven van inwoners, bedrijven of instellingen.

Maatwerk leveren op en verbinding leggen tussen alle allianties, wijk- en participatie-initiatieven van inwoners, bedrijven of instellingen.

Lansingerland biedt een breed palet aan mogelijkheden om deel te nemen aan de lokale democratie. Zowel bedrijven als inwoners weten steeds meer hun weg te vinden en gebruik te maken van de verschillende vormen van lokale democratische instrumenten. De gemeente Lansingerland sluit aan bij wat er in de samenleving speelt en geeft ruimte aan initiatieven. In 2017 is gebruik gemaakt van een Right to Challenge voor de Leeuwenkuil in Bergschenhoek. De gemeente heeft hiervoor niet van te voren spelregels en kaders geformuleerd die belemmerend kunnen werken. Het uitgangspunt is wat hebben de deelnemers nodig (van de gemeente) om een right to challenge te realiseren. Dit past binnen Gewoon doen! De gemeente heeft wel afspraken gemaakt over budget en evaluatiemomenten. In 2017 is ook het cultuurhuis ’t Web in Bleiswijk geopend, nadat in 2015 tussen de diverse partijen een alliantie was gesloten over het behoud van ‘t Web. In 2017 is voor de eerste keer het Lansingerlands Initiatief georganiseerd: een nieuwe manier om burgerinitiatieven in te dienen en te wegen. Negen initiatiefnemers hebben een pitch gehouden voor de gemeenteraad en uiteindelijk heeft de raad tijdens een feestelijke bijeenkomst aan vier initiatieven een aanmoedigingsbedrag toegekend. Het vernieuwen van de lokale democratie en invulling geven aan een dienstbare overheid heeft in 2017 continue aandacht gehad.

Beoogd resultaat 2017

Inwoners dienen onder eigen verantwoordelijkheid (informele) burgerinitiatieven in. We helpen zo veel mogelijk mee aan het ontstaan van nieuwe initiatieven. We geven daarbij actief ruimte aan de verschillende initiatieven en leggen verbindingen waar die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit