Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen op snelle en eenvoudige wijze zaken doen met hun gemeente.

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen op snelle en eenvoudige wijze zaken doen met hun gemeente.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen op snelle en eenvoudige wijze zaken doen met hun gemeente.

Toelichting

Door de huidige inrichting van de dienstverlening is het nu niet altijd mogelijk om snel in te spelen op pieken en/of dalen. Er is een vaste formatie die aan alle contactstromen het hoofd moet bieden. Inspringen op pieken lukt hierdoor niet altijd zonder extra inzet te plegen. Hierdoor ontstaan soms wachttijden op de inloop. We kunnen snel inspringen op fluctuaties in de contactstromen. De implementatie van zaakgericht werken is in 2017 op volle stoom gekomen. In 2017 zijn er ongeveer 40 processen live gegaan in de organisatie. Dit zijn bijna allemaal processen geweest die direct de dienstverlening aan inwoners en bedrijven raken (TOP 10 taken) en daarmee beter digitaal ontsluiten en het contact vergemakkelijken. In totaal zijn er in 2017 al ruim 10.000 zaken aangemaakt in het zaaksysteem. Eind 2017 werkten er ongeveer 140 medewerkers met het zaaksysteem. Voor 2018 is er een roadmap opgesteld van de processen die in dit jaar gemodelleerd en geïmplementeerd worden. Omdat er ook een aantal interne processen (o.a. het postproces en de telefoonnotities) gereed komen zal in 2018 de hele organisatie actief werken met het zaaksysteem.

Beoogd resultaat 2017

  • Inwoners kunnen informatie gemakkelijk vinden.
  • Inwoners kunnen producten gemakkelijk vinden.
  • De afhandeling is snel en adequaat.
  • De digitale verbinding is open en snel.
  • Via sociale media reageren we snel op vragen en opmerkingen (webcare).
  • Invoeren van het zaaksysteem leidt tot effectieve en efficiënte digitale dienstverlening.

De meeste e-formulieren hebben we gedigitaliseerd.

Resultaat bereikt?

DeelsToelichting

--
Kwaliteit