Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Intensieve ondersteuning/maatwerk: Wanneer lichte ondersteuning niet toereikend is bieden wij intensieve ondersteuning conform de Jeugdwet.

Intensieve ondersteuning/maatwerk: Wanneer lichte ondersteuning niet toereikend is bieden wij intensieve ondersteuning conform de Jeugdwet.

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Intensieve ondersteuning/maatwerk: Wanneer lichte ondersteuning niet toereikend is bieden wij intensieve ondersteuning conform de Jeugdwet.

Toelichting

In 2017 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR) de uitvoering van het totale pakket aan specialistische jeugdhulp aanbesteed. Bij deze aanbesteding is gekozen voor een nieuwe systematiek, die erop gericht is om bij de inzet van ondersteuning minder product- en meer resultaatgericht te werken, met meer vrijheid voor de professionals. Ook zijn vanuit de GRJR voorbereidingen getroffen voor het vormen van een nieuwe stichting Veilig Thuis per 1/1/2018. De voormalige Advies- en steunpunten Huiselijk Geweld en advies- en meldpunt Kindermishandeling zijn nu één integrale organisatie.

Beoogd resultaat 2017

Er zijn maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (GGZ, J&O, JmeB, JB/JR) voor inwoners <18 jaar beschikbaar.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit