Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Het construeren en actief onderhouden van een regionaal netwerk

Het construeren en actief onderhouden van een regionaal netwerk

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?

Het construeren en actief onderhouden van een regionaal netwerk

Toelichting

Naast de bestaande structuren van Rijk, provincie en gemeenten zijn regionale samenwerkingsverbanden steeds belangrijker. Gezamenlijk met andere gemeenten in de MRDH werken we vanuit de inhoud samen om te kunnen investeren, innoveren en te groeien (zie www.investeringsprogramma.nl). In 2017 heeft de eerste evaluatie van de MRDH plaatsgevonden. De MRDH-samenwerking heeft draagvlak en betrokkenen zien de meerwaarde. Er is de afgelopen drie jaar een stevige basis gelegd voor versterking van de positie van onze regio, een basis die verder kan worden uitgebouwd. Bestuurders (raad en college) hebben een actieve rol in advies- en bestuurscommissies. In 2017 is het algemeen bestuur van de MRDH met portefeuillehouders gaan werken en heeft de burgemeester de portefeuille Financiën. Ook investeren we in regionale netwerken en positioneren we daar ons in én werken we actief mee aan verschillende (formele) samenwerkingsverbanden. Er is een toenemende aandacht voor governance voor het waarborgen van onderlinge samenhang en de wijze van (be)sturen.

Beoogd resultaat 2017

We werken samen met als doel: verhoogde kwaliteit, efficiency en stevige regionale positionering. Eind 2017 weten de regiogemeenten waarvoor ze bij Lansingerland moeten zijn en andersom. Onze bijdrage aan en deelname in de MRDH is actief en gericht op een regionaal sterke positie van Lansingerland.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit