Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Bestuurlijke planning

Bestuurlijke planning

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?

Bestuurlijke planning

Toelichting

De bestuurlijke planning wordt iedere maand door het college ingebracht bij de agendacommissie en vormt een instrument voor prioritering en tijdig inzicht in te verwachten bestuurlijke besluitvorming.  

Beoogd resultaat 2017

Raad, college en organisatie beschikken over een consistente, leesvriendelijke en permanent te raadplegen actuele bestuurlijke planning

Resultaat bereikt?

Ja

 Toelichting

--
Kwaliteit