Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v.

Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v.

Planning
Startdatum: 16-01-2018

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v.

Toelichting

In 2018 wordt, gezamenlijk met de nieuwe sportnota, het tarievenbeleid geactualiseerd. Voor de sportverenigingen is het op tijd om in (de eerste helft van) 2018 de tarievennota vast te stellen.

Beoogd resultaat 2017

We hebben een Tarievennota vastgesteld.

Resultaat bereikt?

NeeToelichting

--
Kwaliteit