Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Actualiseren integrale huisvestingsplannen

Actualiseren integrale huisvestingsplannen

Planning
Startdatum: 16-01-2018

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Actualiseren integrale huisvestingsplannen

Toelichting

Een uitwerkingspunt van bovengenoemde visienota betreft de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. In 2017 hebben wij ter voorbereiding op deze actualisatie de leerlingenprognose laten opstellen met onder meer de meest recente leerlingtellingen en woningbouwplanning.

Beoogd resultaat 2017

Vastgestelde IHP’s PO en VO gelden als leidraad voor een goed onderwijshuisvestingsbeleid in de komend jaren.

Resultaat bereikt?

NeeToelichting

--
Kwaliteit