Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Activiteiten visie onderwijs

Activiteiten visie onderwijs

Planning
Startdatum: 16-01-2018

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Activiteiten visie onderwijs

Toelichting

Afgelopen jaar is de Visienota Onderwijs “met het oog op de toekomst” vastgesteld. Deze visie is opgesteld na een intensief participatietraject met leerlingen, ouders, scholen, kinderdagopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere partners in het onderwijs. In de visie is vastgesteld dat de gemeente een actievere rol gaat innemen om de mening en behoefte te vertegenwoordigen van haar inwoners richting het onderwijs. Na vaststelling in oktober zijn wij gestart met uitvoering geven aan de nieuwe ambities zoals deze zijn benoemd in de visienota. Zo is bijvoorbeeld in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut en de middelbare scholen in Lansingerland gestart met een verbetertraject onderwijs en jeugdhulp. Ook ontwikkelen wij samen met de Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven Oostland een plan ter verbetering van de aansluiting VMBO-MBO-bedrijfsleven.

Beoogd resultaat 2017

We hebben aantal in de Visie Onderwijs geconstateerde punten doorontwikkeld.

Resultaat bereikt?

JaToelichting

--
Kwaliteit