Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Terug

Aandacht voor doelgroepen

Aandacht voor doelgroepen

Wat hebben we daarvoor in 2017 gedaan?
Aandacht voor doelgroepen

Toelichting

Sportsubsidie 2018

In 2017 zijn subsidiebeleidsregels opgesteld voor de nieuwe sportsubsidie die per 1 januari 2018 wordt verleend. Deze subsidie is gericht op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die de volgende groepen structureel in beweging krijgen:

  • Jeugd (tot 18 jaar) met overgewicht en/of een bewegingsachterstand
  • Ouderen
  • Mensen die een aantoonbare beperking hebben bij reguliere sportbeoefening.

Grenzeloos Actief voor mensen met een beperking

In 2017 is een start gemaakt en een plan van aanpak geschreven voor het project Grenzeloos Actief. Dit project is een regionaal samenwerkingsproject waaraan een stimuleringsbudget vanuit het Rijk is gekoppeld. Grenzeloos Actief maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. In 2018 wordt verder invulling gegeven aan de regionale uitwerking.

Beoogd resultaat 2017

We hebben ‘doelgroep-plannen’, vastgesteld en uitgevoerd. Deze houden in dat we sporten voor mensen met een beperking en voor senioren stimuleren.

Resultaat bereikt?

DeelsToelichting

--
Kwaliteit