Bijlagen

Inhoud

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Resultaat- Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-17 2017 2017 2017 31-dec-17 bestemming 1-jan-18 2018 2018 2018 31-dec-18
 Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat  onbeperkt  onbeperkt   80.780.066  4.002.251  1.534.000  -    83.248.317    83.248.317  907.444  500.000  -    83.655.761
 Algemene reserves      80.780.066 4.002.251 1.534.000 0 83.248.317 0 83.248.317 907.444 500.000 0 83.655.761
 Reserve Rekenkamer  onbeperkt  variabel   5.630        5.630    5.630  -    -    -    5.630
 Reserve Parkzoom  2017  1.453  257.583    257.583    -      -    -    -    -    -  
 Reserve Afronding Overbuurtsepolder  2021  2.142  788.895        788.895    788.895      -    788.895
 Reserve Baggeren  onbeperkt  onbeperkt   1.485.733  1.645.825  1.346.544    1.785.014    1.785.014  480.333  1.576.959  -    688.388
 Reserve 1e inrichting OLP en meubilair  2018  363  140.597  59.000  92.941    106.656    106.656  59.000  165.656  -    -  
 Reserve Participatiebudget overgangsrecht  2017  91  91.000    91.000    -      -        -    -  
 Reserve GO gemeentelijke gebouwen  onbeperkt  onbeperkt   1.732.326  576.000  949.197    1.359.129    1.359.129  491.000  1.045.816  -    804.313
 Reserve Nieuwbouw gemeentehuis  2018  6.000  280.866  -    280.866    0    0      -    0
 Reserve A.M.G. Schmidtpark  2016  5.962  2.748.610  -    413.865    2.334.745    2.334.745      -    2.334.745
 Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan  2019  922  125.000  -        125.000    125.000      -    125.000
 Reserve Personeel  2021  300  45.094  -    40.000    5.094    5.094      -    5.094
 Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs  2021  1.400  43.160  -        43.160    43.160  -    -    -    43.160
 Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties  onbeperkt  onbeperkt   105.730  -        105.730    105.730  -    -    -    105.730
 Reserve Bovenwijkse voorzieningen  2023  onbeperkt   1.286.776  -        1.286.776    1.286.776  -    14.750  -    1.272.026
 Bestemmingsreserves       9.137.000  2.280.825  3.471.996  -    7.945.829  -    7.945.829  1.030.333  2.803.181  -    6.172.981
 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  2018  onbeperkt   2.394.699  444.636  -    -    2.839.335    2.839.335  295.107  1.736.851  -    1.397.591
 Egalisatiereserves       2.394.699  444.636  -    -    2.839.335  -    2.839.335  295.107  1.736.851  -    1.397.591
 Totaal generaal reserves       92.311.765  6.727.712  5.005.996  -    94.033.481  -    94.033.481  2.232.884  5.040.032  -    91.226.333
                           
 Totaal reserves      90.777.060 6.727.712 5.005.996 0 94.033.481 0 94.033.481 2.232.884 5.040.032 0 91.226.333
                           
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotaties Bestedingen Vrijval Saldo Resultaat- Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-17 2017 2017 2017 31-dec-17 bestemming 1-jan-18 2018 2018 2018 31-dec-18
 Voorziening Wethouders  onbeperkt  onbeperkt   5.440.433  150.000  195.865  -    5.394.568    5.394.568  150.000  201.055  -    5.343.513
 Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis  2018  onbeperkt   1.724.655  260.000  -    -    1.984.655    1.984.655  -    -    -    1.984.655
 Totaal verplichtingen, verliezen en risico's      7.165.356 410.000 195.865 0 7.379.223 0 7.379.223 150.000 201.055 0 7.328.168
 Voorziening Riolering  2041  onbeperkt   12.144.132  997.985  40.100  -    13.102.017    13.102.017  1.260.156  -    -    14.362.173
 Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen      12.144.132 997.985 40.100 0 13.102.017 0 13.102.017 1.260.156 0 0 14.362.173
 Totaal generaal voorzieningen      19.309.488 1.407.985 235.965 0 20.481.240 0 20.481.240 1.410.156 201.055 0 21.690.341
                           
 Totaal Voorzieningen      18.253.499 1.131.139 195.865   19.188.773 0 19.188.773 1.313.013 201.055   20.300.731
                           
 Voorziening BIE verliezen grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt  45.218.910  1.905.731  -    -    47.124.641    47.124.641  1.431.673  -    -    48.556.314
 Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)  onbeperkt onbeperkt  1.739.318  -    -    -    1.739.318    1.739.318  -    -    -    1.739.318
 In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden       46.958.229  1.905.731  -    -    48.863.960  -    48.863.960  1.431.673  -    -    50.295.633

 

Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
 Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat  onbeperkt  onbeperkt   83.655.761  355.722  -    -    84.011.483  84.011.483  657.626  -    -    84.669.109  84.669.109  919.745  -    -    85.588.854
 Algemene reserves      83.655.761 355.722 0 0 84.011.483 84.011.483 657.626 0 0 84.669.109 84.669.109 919.745 0 0 85.588.854
 Reserve Rekenkamer  onbeperkt  variabel   5.630  -    -    -    5.630  5.630  -    -    -    5.630  5.630  -    -    -    5.630
 Reserve Parkzoom  2017  1.453  -          -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 Reserve Afronding Overbuurtsepolder  2021  2.142  788.895        788.895  788.895  -    -    -    788.895  788.895  -    -    -    788.895
 Reserve Baggeren  onbeperkt  onbeperkt   688.388  480.333 488723    679.998  679.998  480.333  494.903  -    665.428  665.428  480.333  495.176  -    650.585
 Reserve 1e inrichting OLP en meubilair  2018  363  -          -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 Reserve Participatiebudget overgangsrecht  2017  91  -          -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 Reserve GO gemeentelijke gebouwen  onbeperkt  onbeperkt   804.313  491.000  609.317    685.996  685.996  491.000  687.793  -    489.203  489.203  491.000  503.827  -    476.376
 Reserve Nieuwbouw gemeentehuis  2018  6.000  0        0  0  -    -    -    0  0  -    -    -    0
 Reserve A.M.G. Schmidtpark  2016  5.962  2.334.745        2.334.745  2.334.745  -      -    2.334.745  2.334.745  -      -    2.334.745
 Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan  2019  922  125.000    125.000    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
 Reserve Personeel  2021  300  5.094        5.094  5.094  -    -    -    5.094  5.094  -    -      5.094
 Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs  2021  1.400  43.160        43.160  43.160  -    -    -    43.160  43.160  -    -      43.160
 Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties  onbeperkt  onbeperkt   105.730  -    -    -    105.730  105.730  -    -    -    105.730  105.730  -    -      105.730
 Reserve Bovenwijkse voorzieningen  2023  onbeperkt   1.272.026  -    14.637  -    1.257.389  1.257.389  -    14.525  -    1.242.864  1.242.864  -    14.412  -    1.228.452
 Bestemmingsreserves      6.172.981  971.333  1.237.677  -    5.906.637  5.906.637  971.333  1.197.221  -    5.680.749  5.680.749  971.333  1.013.415  -    5.638.667
 Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  2018  onbeperkt   1.397.591  354.248  128.876  -    1.622.963  1.622.963  354.739  17.971  -    1.959.731  1.959.731  456.100  10.000  -    2.405.831
 Egalisatiereserves       1.397.591  354.248  128.876  -    1.622.963  1.622.963  354.739  17.971  -    1.959.731  1.959.731  456.100  10.000  -    2.405.831
 Totaal generaal reserves       91.226.333  1.681.303  1.366.553  -    91.541.083  91.541.083  1.983.698  1.215.192  -    92.309.589  92.309.589  2.347.178  1.023.415  -    93.633.352
                 -                    
 Totaal reserves      91.226.333 1.681.303 1.366.553 0 91.541.083 91.541.083 1.983.698 1.215.192 0 92.309.589 92.309.589 2.347.178 1.023.415 0 93.633.352
                                   
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21
 Voorziening Wethouders  onbeperkt  onbeperkt   5.343.513  150.000  207.450  -    5.286.063  5.286.063  150.000  212.021  -    5.224.042  5.224.042  150.000  -    -    5.374.042
 Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis  2018  onbeperkt   1.984.655  -    -    -    1.984.655  1.984.655  -    -    -    1.984.655  1.984.655  -    -    -    1.984.655
 Totaal verplichtingen, verliezen en risico's      7.328.168 150.000 207.450 0 7.270.718 7.270.718 150.000 212.021 0 7.208.697 7.208.697 150.000 0 0 7.358.697
 Voorziening Riolering  2041  onbeperkt   14.362.173  1.389.179  -    -    15.751.352  15.751.352  1.534.545  -    -    17.285.897  17.285.897  1.391.980  -    -    18.677.877
 Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen      14.362.173 1.389.179 0 0 15.751.352 15.751.352 1.534.545 0 0 17.285.897 17.285.897 1.391.980 0 0 18.677.877
 Totaal generaal voorzieningen      21.690.341 1.539.179 207.450 0 23.022.070 23.022.070 1.684.545 212.021 0 24.494.594 24.494.594 1.541.980 0 0 26.036.574
                                   
 Totaal Voorzieningen      20.300.731 1.452.479 207.450   21.545.760 21.545.760 1.622.211 212.021   22.955.950 22.955.950 1.622.211 0   26.036.574
                                   
 Voorziening BIE verliezen grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt  48.556.314  1.295.143  -    -    49.851.457  49.851.457  1.207.589  -    -    51.059.046  51.059.046  927.524  -    -    51.986.570
 Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)  onbeperkt onbeperkt  1.739.318  -    -    -    1.739.318  1.739.318  -    -    -    1.739.318  1.739.318  -    -    -    1.739.318
 In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden       50.295.633  1.295.143  -    -    51.590.776  51.590.776  1.207.589  -    -    52.798.365  52.798.365  927.524  -    -    53.725.889

Toelichting op overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve
Op 1 januari 2017 was de stand van de Algemene Reserve ruim € 74 mln.. Het resultaat van de jaarrekening 2016 is 6,4 mln.. Hiervan is 1,2 mln. bestemd voor overheveling naar 2017. Deze is in 2017 weer onttrokken aan de reserve. De in 2016 via de algemene uitkering beschikbaar gestelde en niet benutte decentralisatie-uitkering asielinstroom van € 372.000 is in 2017 toegevoegd aan het formatiebudget (onttrekking algemene reserve).

Tevens is bij de Najaarsnota 2017 en in deze begroting voorgesteld om in 2017 € 500.000 te storten in en in 2018 hetzelfde bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Het gaat hier om de verschuiving van de uitvoering van het groot onderhoud aan de Zuidersingel West. De vertraging is te wijten aan enerzijds interne capaciteitsproblemen en anderzijds de hoge dynamiek in het gebied.

Het begrotingssaldo per jaarschijf (stand Begroting 2018-2021) is in de tabel verwerkt als dotatie aan de algemene reserve. De presentatie is conform voorgaande begrotingen. Voor een toelichting io de meerjarige ontwikkelingen van de algemene reserve wordt verwezen naar de paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Reserve A.M.G. Schmidtpark
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is opgenomen dat de looptijd van de reserve A.M.G. Schmidtpark afhankelijk is van de jaarlijkse uitputting en afronding van het project Annie MG Schmidtpark. Voorlopig werd een einddatum van 31-12-2016 gehanteerd. Inmiddels zijn de plannen rondom het gebied gewijzigd. Er worden momenteel nog enkele werkzaamheden uitgevoerd en onderzoeken naar toekomstige ontwikkelingen verricht. Hierdoor stellen wij voor om de looptijd te verlengen naar 31-12-2019.

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 is opgenomen dat de voorlopige einddatum van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 31-12-2018 is. Om de schommelingen te kunnen opvangen, is het voorstel om aan deze egalisatiereserve geen einddatum te koppelen.

Investeringen

Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. Het meerjarig-investeringsplan (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2018 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. In hoofdstuk 5.2.1. worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2019 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2018-2021

    Dorpskern Totaal €  2018  2019  2020 2021  Kap.lst 2019  Kap.lst 2020  Kap.lst 2021  Kap.lst 2022
 Pr.2 Sportvelden en -terreinen    4.802.000  2.130.000  1.383.500  406.000  882.500  173.297  293.420  337.944  388.498
  ATV (baan 1 tot en met 10) + mini tennisbaan (1&2) Berkel en Rodenrijs  386.000  28.000  358.000  -    -    252  31.045  30.797  30.549
  BVCB (veld 5) Bergschenhoek  90.000  -    28.000  62.000  -    -    252  7.239  7.181
  BVCB veld 6 ombouw kunstgrasveld Bergschenhoek  112.500  112.500  -    -    -    9.048  8.976  8.904  8.831
  BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO Bergschenhoek  382.000  382.000  -    -    -    30.724  30.478  30.233  29.987
  CVV (veld 1) Berkel en Rodenrijs  62.500  -    62.500  -    -    -    5.027  4.987  4.946
  CVV (veld 4) Berkel en Rodenrijs  32.000  32.000    -    -    2.574  2.553  2.533  2.512
  CVV (veld 5) Berkel en Rodenrijs  310.000  28.000  282.000  -    -    252  28.623  28.391  28.158
  HBR (veld 2) - Zandrenovatie Berkel en Rodenrijs  25.000  25.000  -    -    -    8.558  8.483  8.408  -  
  HBR (veld 2) - totaal renovatie Berkel en Rodenrijs  245.000  -    -    -    245.000  -    -    -    19.705
  HBR (veld 3) - totaal renovatie Berkel en Rodenrijs  244.500  -    -    -    244.500  -    -    -    19.665
  HBR (veld 4) - Zandrenovatie Berkel en Rodenrijs  25.000  -    -    25.000  -    -    -    8.558  8.483
  HVB (veld 4) - Zandrenovatie Bleiswijk  25.000  -    25.000  -    -    -    8.558  8.483  8.408
  HBR - aanleg nieuw hockeyveld  Berkel en Rodenrijs  600.000  -    600.000  -    -    -    48.257  47.871  47.486
  Sportpark Het Hoge Land Berkel en Rodenrijs  37.000  -    -    37.000  -    -    -    2.976  2.952
  SV Soccer Boys (veld 1) Bleiswijk  132.500  -    -    -    132.500  -    -      10.657
  SV Soccer Boys (veld 3) Bleiswijk  48.500  48.500  -    -    -    3.861  3.830  3.799  3.769
  SV Soccer Boys (veld 4) Bleiswijk  49.500  49.500  -    -    -    3.981  3.949  3.918  3.886
  SV Soccer Boys (traningsstrook) Bleiswijk  40.500  -    -    -    40.500  -    -    -    3.257
  TOGB (veld 1) ombouwen grasveld naar kunstgras Berkel en Rodenrijs  600.000  600.000  -    -    -    55.400  54.950  54.500  54.050
  TOGB (veld 2) Berkel en Rodenrijs  96.500  96.500  -    -    -    7.761  7.699  7.637  7.575
  TOGB (veld 4) Berkel en Rodenrijs  310.000  -    28.000  282.000  -    -    252  28.623  28.391
  De Kievitten (altetiek veld) Bleiswijk  41.000  -    -    -    41.000  -    -    -    3.298
  Weidevogels (korfbal kunstgras) - zand en ovalen renovatie Bleiswijk  28.000  28.000  -    -      9.585  9.501  9.417  -  
  Weidevogels (korfbal kunstgras) - totaal renovatie Bleiswijk  179.000  -    -    -    179.000  -    -    -    14.397
  Investering LED-verlichting sportvelden Lansingerland   700.000  700.000  -    -    -    41.300  40.985  40.670  40.355
Totaal  Programma 2 4.802.000 2.130.000 1.383.500 406.000 882.500 173.297 293.420 337.944  388.498  
 Pr.4 Bebording, bestrating en straatmeubilair    1.047.000  78.000  323.000  323.000  323.000  16.302  83.669  150.454  216.658
  Vervanging bebording 2018 Lansingerland   78.000  78.000  -    -    -    16.302  16.162  16.021  15.881
  Vervanging bebording 2019 Lansingerland   156.000  -    156.000  -    -    -    32.604  32.323  32.042
  Vervanging bebording 2020 Lansingerland   156.000  -    -    156.000  -    -    -    32.604  32.323
  Vervanging bebording 2021 Lansingerland   156.000  -    -    -    156.000  -    -    -    32.604
  Vervanging hekwerken 2019 Lansingerland   73.000  -    73.000  -    -    -    15.257  15.126  14.994
  Vervanging hekwerken 2020 Lansingerland   73.000  -    -    73.000  -    -    -    15.257  15.126
  Vervanging hekwerken 2021 Lansingerland   73.000  -    -    -    73.000  -    -    -    15.257
  Vervanging straatmeubilair 2019 Lansingerland   94.000  -    94.000  -    -    -    19.646  19.477  19.308
  Vervanging straatmeubilair 2020 Lansingerland   94.000  -    -    94.000  -    -    -    19.646  19.477
  Vervanging straatmeubilair 2021 Lansingerland   94.000  -    -    -    94.000  -    -    -    19.646
  Groenvoorziening    705.000  50.000  250.000  240.000  165.000  2.450  14.682  26.334  34.225
  Groen investering 2018 Lansingerland   50.000  50.000  -    -    -    2.450  2.432  2.414  2.396
  Groen investering 2019 Lansingerland   250.000  -    250.000  -    -    -    12.250  12.160  12.070
  Groen investering 2020 Lansingerland   240.000  -    -    240.000  -    -    -    11.760  11.674
  Groen investering 2021 Lansingerland   165.000  -    -    -    165.000  -    -    -    8.085
  Waterkering    1.874.500  381.500  382.500  526.000  584.500  3.434  25.026  75.947  109.852
  Beschoeiing Bergschenhoek  Bergschenhoek  57.000  -    -    -    57.000  -    -    -    3.363
  Beschoeiing Berkel en Rodenrijs  Berkel en Rodenrijs  66.000  -    -    -    66.000  -    -    -    3.894
  Vervangen beschoeiing Bergschenhoek  Bergschenhoek  363.000  181.500  181.500  -    -    1.634  21.417 21254  21.090
  Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs  Bleiswijk   601.000  200.000  201.000  200.000  -    1.800  3.609  35.459  35.189
  Vervangen beschoeiing Bleiswijk  Bleiswijk   228.000  -    -    -    228.000  -    -    -    13.452
  Vervangen beschoeiing Bleiswijk  Bleiswijk   233.500  -    -    -    233.500  -    -    -    13.777
  Vervangen damwand Noordeindseweg  Berkel en Rodenrijs  326.000  -    -    326.000  -    -    -    19.234  19.087
  Kunstwerken    1.225.500  35.000  305.500  327.000  558.000  315  18.340  38.495  71.873
  Vervangen brug  Koningsvaren/Adelaarsvaren BH-HB008 Bergschenhoek  75.500  -    -    15.000  60.500  -    -    135  4.455
  Vervangen brug Clausstraat BH-HB012 Bergschenhoek  47.500  -    -    -    47.500  -    -    -    2.803
  Vervangen brug Klawijkseweg BR-HB009 Berkel en Rodenrijs  25.000  -    -    25.000  -    -    -    1.475  1.464
  Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 Berkel en Rodenrijs  153.000  -    20.000  133.000  -    -    180  9.027  8.958
  Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060 Berkel en Rodenrijs  230.000  20.000  210.000  -    -    180  13.570  13.467  13.363
  Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 Berkel en Rodenrijs  75.500  15.000  60.500  -    -    135  4.455  4.420  4.386
  Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 Berkel en Rodenrijs  48.000  -    15.000  33.000  -    -    135  2.832  2.810
  Vervangen brug Voorlaan BL-HB005  Bleiswijk  121.000  -    -    121.000  -    -    -    7.139  7.085
  Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002  Bergschenhoek  44.000  -    -    -    44.000  -    -    -    2.596
  Vervangen brug IJslandmos BH-HB005  Bergschenhoek  56.000  -    -    -    56.000  -    -    -    3.304
  Vervangen brug Watermolen BH-HB007 Bergschenhoek  41.000  -    -    -    41.000  -    -    -    2.419
  Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016 Bergschenhoek  150.000  -    -    -    150.000  -    -    -    8.850
  Vervangen brug Koetsveldstraat / Raadhuislaan BR-HB010 Berkel en Rodenrijs  159.000  -    -    -    159.000  -    -    -    9.381
  Openbare verlichting    1.329.500  311.000  475.500  486.000  57.000  20.466  50.286  83.203  99.398
  Renovatie OVL installaties 2019 Lansingerland   215.000  -    215.000  -    -    -    16.268  16.139  16.010
  Renovatie OVL installaties 2020 Lansgerland   296.000  -    -    296.000  -    -    -    22.397  22.220
  Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum Berkel en Rodenrijs  138.000  46.000  46.000  46.000  -    414  828  10.442  10.359
  Vervangen masten en armaturen Bomenbuurt Bleiswijk  170.500  -    170.500  -    -    -    12.901  12.799  12.697
  Vervangen masten en armaturen Vogelwijk Berkel en Rodenrijs  245.000  -    44.000  144.000  57.000  -    396  1.692  18.538
  Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark Berkel en Rodenrijs  265.000  265.000  -    -    -    20.052  19.893  19.734  19.575
  Riolering    4.293.001  31.000  198.000  1.976.000  2.088.001  1.054  6.639  55.936  146.463
  Vervanging en renovatie riool Gemeentewerf (centrum) Berkel en Rodenrijs  74.500  -    -    -    74.500  -    -    -    2.533
  Renovatie riool Julianalaan (deel Beethovenlaan-N209) Bergschenhoek  408.500  -    -    24.500  384.000  -    -    221  13.889
  Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade - Julianalaan Bergschenhoek  247.500  -    24.000  222.000  1.500  -    300  3.075  9.281
  Rec. centrum - riolering (gerel. aan inv. riool Dorpsst) Bergschenhoek  31.000  31.000  -    -    -    1.054  1.047  1.040  1.033
  Vervanging en rioolrenovaties dorp noord Bergschenhoek  49.500  -    -    -    49.500  -    -    -    1.683
  Vervanging en rioolrenovaties dorp zuid Bergschenhoek  34.500  -    -    -    34.500  -    -    -    1.173
  Vervanging en rioolrenovaties Schildersbuurt  Bleiswijk  282.500  -    14.500  263.000  5.000  -    131  2.498  9.605
  Vervanging en rioolrenovaties Weidebloembuurt Berkel en Rodenrijs  253.500  -    10.500  235.500  7.500  -    95  2.214  8.619
  Vervanging/aanpassing riool terrein Hergerborch Berkel en Rodenrijs  144.500  -    -    144.500  -    -    -    4.913  4.881
  Vervanging/aanpassing vrijval riool Westersingel (centrum) Berkel en Rodenrijs  149.000  -    149.000  -    -    -    5.066  5.033  4.999
  Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2020-2021) Lansingerland   1.086.500  -    -    1.086.500  -    -    -    36.941  36.696
  Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2021-2022) Lansingerland   1.531.500  -    -    -    1.531.500  -    -    -    52.071
  Rioolgemalen    2.647.500  482.500  715.500  702.500  747.000  4.343  68.448  121.453  178.435
  Renovatie elektro-/mech. Bergbezinkbassins 2020 (gepland 3 st) Lansingerland   70.000  -    -    70.000  -    -    -    5.297  5.255
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st) Lansingerland   266.000  236.000  30.000  -    -    2.124  20.127  19.968  19.808
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st) Lansingerland   368.000  -    333.000  35.000  -    -    2.997  27.845  27.625
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2020 (gepland 12 st) Lansingerland   362.500  -    -    327.500  35.000  -    -    2.948  27.429
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2021 (gepland 12 st) Lansingerland   442.000  -    -    -    442.000  -    -    -    33.445
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018 Lansingerland   329.000  246.500  82.500  -    -    2.219  24.894  24.697  24.500
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 Lansingerland   270.000  -    270.000  -    -    -    20.430  20.268  20.106
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2020 Lansingerland   270.000  -    -    270.000  -    -    -    20.430  20.268
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2021 Lansingerland   270.000  -    -    -    270.000  -    -    -    20.430
  Speelvoorzieningen    1.384.000  246.500  180.500  196.000  761.000  19.826  34.185  49.674  110.480
  Vervanging speeltoestellen 2018 Lansingerland   246.500  246.500  -    -    -    19.826  19.667  19.509  19.350
  Vervanging speeltoestellen 2019 Lansingerland   180.500  -    180.500  -    -    -    14.517  14.401  14.285
  Vervanging speeltoestellen 2020 Lansingerland   196.000  -    -    196.000  -    -    -    15.764  15.638
  Vervanging speeltoestellen 2021 Lansingerland   761.000  -    -    -    761.000  -    -    -    61.206
  Afval    90.000  90.000  -    -    -    13.667  13.551  13.436  13.320
  Vervanging zuilen afvalcontainers Lansingerland   90.000  90.000  -    -    -    13.667  13.551  13.436  13.320
  Wegen, straten en pleinen    12.766.000  3.139.500  2.599.500  3.248.000  3.779.000  132.201  236.111  418.051  747.504
  Investeringen 2019 (nieuwe BHP) Lansingerland   1.288.500  -    850.000  438.500  -    -    7.650  76.022  75.442
  Investeringen 2021 (nieuwe BHP) Lansingerland   2.808.500  -    -    -    2.808.500  -    -    -    165.702
  Reconstructie Gemeentewerf (centrum) Berkel en Rodenrijs  140.000  -    -    -    140.000  -    -    -    8.260
  Reconstructie Kerkstraat (centrum) Bergschenhoek  59.000  -    59.000  -    -    -    3.481  3.454  3.428
  Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen Bergschenhoek  183.500  183.500  -    -    -    10.827  10.744  10.661  10.579
  Reconstructie Schildersbuurt Bleiswijk  588.500  -    25.500  185.500  377.500  -    230  1.899  34.722
  Reconstructie Weidebloembuurt Berkel en Rodenrijs  484.500  -    12.000  472.500  -    -    108  28.586  28.368
  Rehabilisatie Westersingel Berkel en Rodenrijs  1.314.500  -    403.000  911.500  -    -    3.627  77.556  76.964
  Renovatie Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs  2.433.000  10.000  730.000  1.240.000  453.000  90  6.660  17.820  143.547
  Renovatie Berkel Centrum / 't Vierkantje Berkel en Rodenrijs  1.835.500  1.835.500  -    -    -    108.265  107.439  106.614  105.788
  Fietspad Gerberasingel Berkel en Rodenrijs  60.500  60.500  -    -    -    3.570  3.542  3.515  3.488
  Fietsveiligheid aanpak rotondes Lansingerland   1.300.000  1.000.000  300.000  -    -    9.000  76.700  76.115  75.530
  Fietsveiligheid Berkelsdijkje Lansingerland   270.000  50.000  220.000  -    -    450  15.930  15.809  15.687
Totaal  Programma 4      27.362.001  4.845.000  5.430.000  8.024.500  9.062.501  214.057  550.937  1.032.982  1.728.207
Kp. Beheer en Onderhoud, tractie en gereedschap    1.012.500  318.000  258.000  106.500  330.000  50.862  104.352  125.714  193.596
  1-VPB-76 Ford Transit Lansingerland   42.000  -    42.000  -    -    -    8.778  8.702  8.627
  1-VPB-77 Ford Transit Lansingerland   42.000  -    42.000  -    -    -    8.778  8.702  8.627
  2-VNJ-57 Ford Transit Lansingerland   54.000  -    54.000  -    -    -    11.286  11.189  11.092
  2-VRH-69 Ford Connect Lansingerland   35.000  -    35.000  -    -    -    7.315  7.252  7.189
  2-VVG-21 Ford Transit Lansingerland   52.000  -    -    52.000  -    -    -    10.868  10.774
  8-VNZ-43 Ford Transit Lansingerland   60.000  -    60.000  -    -    -    12.540  12.432  12.324
  8-VVF-73 Ford Transit Lansingerland   54.500  -    -    54.500  -    -    -    11.391  11.292
  Houtversnipperaar VanDaele Lansingerland   25.000  -    25.000  -    -    -    5.225  5.180  5.135
  New Holland Tractor (sectie bgh) Lansingerland   48.000  48.000  -    -    -    6.432  6.378  6.324  6.270
  Vervanging voor Daf BX-NZ-92 Lansingerland   160.000  160.000  -    -    -    21.440  21.260  21.080  20.900
  Vervanging voor Goupil 35-LBT-8 Lansingerland   35.000  35.000  -    -    -    7.315  7.252  7.189  7.126
  Vervanging voor Goupil 56-LBS-2 Lansingerland   35.000  35.000  -    -    -    7.315  7.252  7.189  7.126
  Vervanging voor Kubota RTV Transporter Lansingerland   40.000  40.000  -    -    -    8.360  8.288  8.216  8.144
  Vervanging materieel/tractie 2021 Lansingerland   330.000  -    -    -    330.000  -    -    -    68.970
  Gladheidsbestrijding    169.500  -    100.000  69.500  -    -    3.951  18.448  18.296
  Nido Stratos B06L-12 BCL-280 Lansingerland   61.000  -    30.500  30.500  -    -    275  6.649  6.594
  Nido Stratos B08LL-27 Lansingerland   30.500  -    30.500    -    -    3.325  3.297  3.270
  Nido Stratos B40-36 Lansingerland   78.000  -    39.000  39.000  -    -    351  8.502  8.432
  ICT    2.660.000  1.680.000  350.000  330.000  300.000  445.870  532.643  613.448  550.742
  Investeringen ICT 2018 Lansingerland   500.000  500.000  -    -    -    129.500  128.375  127.250  126.125
  Investeringen TOP-werken mobiele apparaten Lansingerland   405.000  405.000  -    -    -    138.645  137.430  136.215  -  
  Investeringen TOP-werken Software Lansingerland   315.000  315.000  -    -    -    81.585  80.876  80.168  79.459
  Investeringen TOP-werken Hardware Lansingerland   460.000  460.000  -    -    -    96.140  95.312  94.484  93.656
  Investeringen ICT 2019 Lansingerland   350.000  -    350.000  -    -    -    90.650  89.862  89.075
  Investeringen ICT 2020 Lansingerland   330.000  -    -    330.000  -    -    -    85.470  84.728
  Investeringen ICT 2021 Lansingerland   300.000  -    -    -    300.000  -    -    -    77.700
Totaal Kostenplaatsen   3.842.000 1.998.000 708.000 506.000 630.000 496.732 640.946  757.610   762.634 
Eindtotaal  36.006.001  8.973.000 7.521.500 8.936.500 10.575.001  884.086  1.485.303 2.128.536 2.879.339

Ten opzichte van de begroting 2017 is het investeringsvolume op de nieuwe investeringen over de periode 2018-2021 toegenomen.

  2018 2019 2020 2021
Begroting 2017 (excl. investeringen 2017)  € 5.594.000  € 8.810.001  € 7.607.002  € -  
Begroting 2018  € 8.973.000  € 7.521.500  € 8.936.500  € 10.575.001
Verschil  € 3.379.000  € -1.288.501  € 1.329.499  € 10.575.001

De toename van investeringen in de begroting 2018-2021 t.o.v. de begroting 2017-2020 komt door de toevoeging van de investering TOGB waar een natuurgrasveld wordt omgebouwd naar een kunstgrasveld, de renovatie van Berkel centrum/het vierkantje, de investeringen rondom TOP-werken en fietsveiligheid. Daarnaast is de fasering van diverse kredieten aangepast.

De toename van het investeringsvolume in 2018 zorgt voor hogere kapitaallasten in 2019 en verder. Het effect wordt wel gedempt door een lager rentepercentage.

  2019 2020 2021 2022
Begroting 2017 (excl. investeringen 2017)  € 520.415  € 1.168.131  € 1.923.751  € -  
Begroting 2018  € 884.086  € 1.485.303  € 2.128.536  € 2.879.339
Verschil  € 363.671  € 317.172  € 204.785  € 2.879.339

Bovenstaande overzichten betreffen enkel nieuwe investeringen vanaf 2018. Het totale investeringsvolume inclusief de reed geaccordeerde investeringen door de raad ligt hoger.

Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2018

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2018. De totale kredietaanvraag bedraagt € 13.613.500 waarvaan € 8.973.000 in 2018 wordt geinvesteerd en € 4.640.500 in 2019 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

Toelichting nut en noodzaak nieuwe investeringen 2018  
Nr. Omschrijving investering Bedrag €
1 ATV (baan 1 tot en met 10) + mini tennisbaan (1&2)  € 386.000
2 BVCB veld 6 ombouw kunstgrasveld  € 112.500
3 BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO  € 382.000
4 CVV (veld 4)  € 32.000
5 CVV (veld 5)  € 310.000
6 HBR (veld 2) - Zandrenovatie  € 25.000
7 SV Soccer Boys (veld 3)  € 48.500
8 SV Soccer Boys (veld 4)  € 49.500
9 TOGB (veld 1) ombouwen grasveld naar kunstgras  € 600.000
10 TOGB (veld 2)  € 96.500
11 Weidevogels (korfbal kunstgras) - zand en ovalen renovatie  € 28.000
12 Investering LED-verlichting sportvelden  € 700.000
13 Vervanging bebording 2018  € 78.000
14 Groen investering 2018  € 50.000
15 Vervangen beschoeiing Bergschenhoek   € 363.000
16 Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs   € 601.000
17 Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060  € 230.000
18 Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027  € 75.500
19 Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum  € 138.000
20 Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark  € 265.000
21 Fietsveiligheid aanpak rotondes  € 1.300.000
22 Fietsveiligheid Berkelsdijkje  € 270.000
23 Rec. centrum - riolering (gerel. aan inv. riool Dorpsst)  € 31.000
24 Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen  € 183.500
25 Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st)  € 266.000
26 Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018  € 329.000
27 Vervanging speeltoestellen 2018  € 246.500
28 Vervanging zuilen afvalcontainers  € 90.000
29 Renovatie Vogelbuurt  € 2.433.000
30 Renovatie Berkel Centrum / 't Vierkantje  € 1.835.500
31 Fietspad Gerberasingel  € 60.500
32 New Holland Tractor (sectie bgh)  € 48.000
33 Vervanging voor Daf BX-NZ-92  € 160.000
34 Vervanging voor Goupil 35-LBT-8  € 35.000
35 Vervanging voor Goupil 56-LBS-2  € 35.000
36 Vervanging voor Kubota RTV Transporter  € 40.000
37 Investeringen ICT 2018  € 500.000
38 Investeringen TOP-werken mobiele apparaten  € 405.000
39 Investeringen TOP-werken Software  € 315.000
40 Investeringen TOP-werken Hardware  € 460.000
  Totaal  € 13.613.500

Algemene toelichting investeringstabel
Een aantal van bovenstaande investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren heen. Deze fasering is te vinden in het investeringsprogramma 2018-2021 eerder in deze bijlage.

1 t/m 11 Sportvelden (€2.070.000)
De investeringen zijn conform beheerplan en conform de voorjaarsnota 2017 en de kadernota 2018. De drie kunstgras voetbalvelden en de vier natuurgras voetbalvelden verdeeld over de drie kernen moeten gerenoveerd worden om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de sportbonden (beheerplan/voorjaarsnota 2017). Het ombouwen van een natuurgrasveld bij TOGB naar een kunstgrasveld (kadernota 2018) en het aanleggen van een nieuwe hockeyveld bij HBR (kadernota 2018) is noodzakelijk om aan de verhoogde sportvraag te voldoen. De verhoogde sportvraag is ontstaan door het groeiende inwonersaantal van onze gemeente.

12. Investering LED-verlichting sportvelden (€ 700.000)
In 2016 sprak de raad de wens uit om de veldverlichting van sportverenigingen te vervangen door led-verlichting (motie M2016-48 Energiebesparing sportverenigingen). Deze investering van € 700.000 leidt tot kapitaallasten die niet begroot waren. Deze kapitaallasten nemen we op in de begroting 2018.

13. Vervanging bebording (€ 78.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017 (wel is er een fasering aangebracht). Visuele inspecties hebben aangetoond dat vervanging vanwege ondermeer beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage noodzakelijk is.

14. Groen (€ 50.000)
Deze investering is conform beheerplan en was reeds in de MIP 2017 opgenomen. In vergelijking met de MIP 2017 is er sprake van een verschuiving van een deel van de investering naar de jaarschijf 2019 (dit bedrag is daarmee onderdeel geworden van de Groeninvestering 2019). Oorzaak is het doorschuiven van de uitvoering van de groenwerkzaamheden van het project Vogelbuurt naar 2019.

15. Vervangen beschoeiing Bergschenhoek (€ 363.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017 (wel is er een fasering aangebracht). De kwaliteit van de beschoeiing is in Bergschenhoek op verschillende plekken slecht. De beschoeiing is aan het einde van haar levensduur en moet daarom vervangen worden.

16. Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs (€ 601.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. De kwaliteit van de beschoeiing is in Berkel en Rodenrijs op verschillende plekken slecht. De beschoeiing is aan het einde van haar levensduur en moet daarom vervangen worden.

17. Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060 (€ 230.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt qua investeringsbedrag niet af van de MIP 2017. Wel is er een fasering aangebracht (de voorbereiding vindt deels al in 2018 plaats). Uit visuele inspectie is gebleken dat de brug in slechte staat is en niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Daarom is vervanging noodzakelijk.

18. Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 (€ 75.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Uit visuele inspectie is gebleken dat de brug in slechte staat is en niet voldoet aan de veiligheidsnormen. Vervanging is daarom noodzakelijk.

19. Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum (€ 138.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Inspectie toont aan dat vervanging masten en armaturen in Berkel Centrum noodzakelijk is in verband met de stabiliteit van de masten en betrouwbaarheid van de verlichting. Gelijktijdig worden energiebesparende aanpassingen doorgevoerd waardoor het energieverbruik zal dalen. De werkzaamheden worden in samenwerking met de afdeling RO uitgevoerd.

Fietsnetwerk op orde – knelpuntenaanpak (nummer 20, 21 en 22)
Wij maken een meerjarenuitvoeringsprogramma voor de aanpak van onveilige locaties in het fietsnetwerk. Dit prioriteren we op basis van de ongevallencijfers en de in 2017 door inwoners gemelde locaties. De aanpak bestaat uit kleine maatregelen en ‘werk-met-werk’-kansen bij regulier onderhoud. 

20. Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark (€ 265.000)
Om de verkeers- en sociale veiligheid te verbeteren brengen we verlichting aan langs het Landscheidingspad. Hiermee faciliteren we de forenzen en de scholieren die veelvuldig van dit pad gebruik van maken. Komt in aanmerking voor subsidie vanuit de Metropoolregio.

21. Fietsveiligheid aanpak rotondes (€ 1.300.000)
Er ligt een hoge prioriteit bij het veiliger maken van de rotondes op de corridor Klapwijkseweg-Boterdorpseweg. We voeren vanaf 2018 de maatregelen uit die in het in 2017 uitgevoerde onderzoek beschreven staan. Door beter zicht, duidelijker voorrangssituaties, het beperken van snelheden en het beter gefaciliteerde tweerichtingspaden maken we de rotondes veiliger.

22. Fietsveiligheid Berkelsdijkje (€ 270.000)
Als onderdeel van het Mobiliteitsplan Berkel komt er een alternatieve verbinding voor fietsers tussen de Oostersingel en de Dominee van Koetsveldstraat. Het nieuw tracé scheidt het fiets- en autoverkeer. Komt in aanmerking voor subsidie vanuit de Metropoolregio.

Gebiedsgerichte integrale aanpak Centrum Bergschenhoek (nummer 23 en 24)
Het betreft hier de wegdelen Dorpsstraat vanaf de Oosteindseweg tot en met T-splitsing Julianalaan/Rondom en aansluitend de Julianalaan tot aan de kruising met de Beethovenlaan.

23. Reconstructie Centrum - onderdeel Riolering (31.000)
Deze investering is gerelateerd aan de investering vervanging/renovatie riool Dorpsstraat oost. Conform de NJN 2016 starten we in 2018 met de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de riolering in het Centrum van Bergschenhoek. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds in 2017 gestart. De scope van het project is inmiddels wat uitgebreid. De meest recente schadebeelden leren dat alle bijkomende producten als kolken, huis- en kolkaansluitingen in het gedeelte van de Julianalaan vervangen moeten worden. Hierdoor is nog €31.000 aan krediet nodig voor 2018.

24. Reconstructie Centrum - onderdeel Wegen (€183.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Visuele inspecties duiden op verzakking en oneffenheden van het wegdek in centrum van Bergschenhoek. Reconstructie is daarom noodzakelijk. De uitvoering combineren we met rioolwerkzaamheden en kunstwerken. 

25. Renovatie Hoofd -en gebiedsrioolgemalen 2018 (gepland 7 st) (€ 266.000)
Deze investering is conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en was reeds in de MIP 2017 opgenomen. In vergelijking met de MIP 2017 is het investeringsbedrag naar beneden bijgesteld omdat er 3 hoofd- en gebiedsgemalen minder hoeven te worden gerenoveerd dan destijds voorzien. De 7 resterende hoofd- en gebiedsgemalen die we in 2018 renoveren (ca. 6% van het areaal) voldoen niet meer aan de technische voor afvoer van afvalwater uit de woonwijken en bedrijventerreinen die op de gemalen zijn aangesloten. Renovatie is daarom noodzakelijk.

26. Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018 (€ 329.000)
Deze investering is conform het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en wijkt niet af van de MIP 2017. In totaal moeten circa 60 gemaaltjes verspreid door Lansingerland worden gerenoveerd om grote en langdurige storingen van het systeem te voorkomen; dit is ca. 8% van het areaal.

27. Vervanging speeltoestellen 2018 (€ 246.500)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Om te kunnen voldoen aan de Wet en regelgeving WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) moeten er in 2018 diverse vervangingen plaatsvinden. Het betreft o.a. het speelveld Goudengriffelplantoen, speelveld Hertshoornvaren en verschillende valondergronden in de gemeente.

28. Vervanging zuilen afvalcontainers (€90.000)
De eerste ondergrondse containers zijn geplaatst in 2004. De technische levensduur en afschrijvingsperiode voor de zuilen is rond de 7 a 10 jaar en voor de binnenbakken is dit rond de 10 a 15 jaar. Naar aanleiding van een recente inspectieronde is gebleken dat voor een deel van de containers geldt dat zuilen en binnenbakken inderdaad vervangen dienen te worden. In 2018 zullen we naar verwachting bij 30 containers de zuilen en binnenbakken gaan vervangen. Op basis van het beheerplan zullen we in de MIP de latere investeringen in vervanging opnemen.

29. Renovatie Vogelbuurt (€ 2.433.000)
Deze investering is conform beheerplan en wijkt niet af van de MIP 2017. Reconstructie van de buurt is noodzakelijk om slijtage, verzakkingen, spoorvormingen en oneffenheden in het wegdek te herstellen. Het budget is verdeeld over vier jaarschijven om het integrale project effectief en efficiënt aan te pakken.

30. Renovatie Berkel Centrum / ’t Vierkantje (€ 1.835.500)
Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan (2016) is besloten om het plein bij café ’t Vierkantje autovrij te maken. Ook is het voornemen geuit om de Herenstraat verder autoluw (minder parkeerplaatsen) te maken. Met het autovrij maken van het plein ontstaat de mogelijkheid om dit plein opnieuw in te richten en een functie als ontmoetingsplaats te geven. Het plein wordt daardoor nog meer het verbindende element tussen de oostzijde en westzijde van het centrumgebied. Hiermee wordt verder vorm gegeven aan het zogenaamde ‘haltermodel’ voor het centrum van Berkel.
In het najaar van 2016 zijn bijeenkomsten georganiseerd met de winkeliers, ondernemers, marktkooplieden en omwonenden. Dit heeft geresulteerd in een modellenstudie voor de inrichting van het plein. Het voorstel reikt echter verder dan alleen het plein. Ook het aangrenzende openbare gebied (Kerkstraat, Herenstraat, Nieuwstraat en Centrumpassage) maakt deel uit van de beoogde herinrichting van het centrum. De recent heringerichte Kerksingel wordt daarbij als referentie (materiaal en uitstraling) aangehouden. Onderdeel van de inrichting van het plein zijn bomen, meubilair, een waterelement en het carillon.
In het najaar van 2017 wordt in overleg met de belanghebbenden een definitief ontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum opgesteld. In de eerste helft van 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

31. Fietspad Gerberasingel (€ 60.500)
Wij maken het regionale fietspad langs de E-lijn af door de aanleg van het ontbrekende deel ter hoogte van de Gerberasingel. Door ligging langs de Gerberasingel wordt fiets- en autoverkeer gescheiden en krijgt doorgaand fietsverkeer een vrijliggend fietspad. De werkzaamheden kunnen gecombineerd worden met de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Gerberasingel, waardoor de netto investering beperkt blijft. Het project is daarnaast aangemeld voor subsidie bij de Metropoolregio.

32 t/m 36 Vervangen wagenpark (€ 318.000)
Deze investering is conform de MIP 2017. Het te vervangen gedeelte van het voertuigenpark is eind 2017, 8 jaar in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2018 wordt beoordeeld hoe het wagenpark zich heeft gehouden en welke auto’s medio 2018 moeten worden vervangen. Bij deze beoordeling wordt ook gekeken naar verduurzaming van het wagenpark. Als op het gebied van duurzaamheid winst kan worden gemaakt, wordt de auto vervangen.

37. ICT (€ 500.000)
Voor het komende jaar hebben we de volgende investeringen in ICT geraamd. Een deel van deze investeringen heeft ook verband met de investeringen en Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken (TOP-werken), zie hiervoor onderstaande tekst en de paragraaf bedrijfsvoering.  Om de noodzaak van bepaalde investeringen inzichtelijk te maken hebben we de volgende prioritering opgesteld en toegekend aan de investeringen.

1                Noodzakelijk in dat jaar
2                Nodig, maar kan beperkt uitgesteld worden
3                Verbetering maar niet noodzakelijk

Omdat we het devies volgen van ons financiële beleid (financiën zijn op orde maar voorzichtigheid is geboden) ontbreekt op dit moment in het overzicht de categorie 3. De verwachting is dat de komende jaren ook deze categorie benoemd kan gaan worden, maar dat kan pas als de basis voldoende solide is vorm gegeven.


Nr

Omschrijving

Bedrag

Onderbouwing

Prio

 

Totaal 2018

EUR 500.000

 

 

1

Vervanging telefooncentrale en telefoontoestellen

EUR 120.000

De telefooncentrale en bijbehorende toestellen zijn economisch en technisch ruimschoots afgeschreven.
De telefoontoestellen zijn inmiddels 10 jaar oud. In verband met de afhankelijkheid van de inrichting van de toekomstige werkplek, voeren wij de vervanging van de telefooncentrale (en toestellen) in samenhang met het project TOP werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) uit. Voor een verdere toelichting op het project TOP werken, zie de paragraaf Bedrijfsvoering.

1

2

Implementatie en koppelingen basisregistratie personen (nieuwe BRP)

EUR 40.000

De vernieuwing van de basisregistratie personen (BRP) is een langdurig traject. Tot nu toe is de planning vanuit de rijksoverheid voortdurend opgeschoven. De complexiteit is hoog. Op dit moment is het onzeker hoe en wanneer de BRP gerealiseerd wordt. Op het moment dat de nieuwe BRP beschikbaar komt maken wij kosten voor de (wettelijk verplichte) aansluiting.

3

3

Vervanging iPads

EUR 25.000

In 2018 is een groot aantal iPads afgeschreven en  aan vervanging toe. Wij beperken de vervanging tot de iPads die in bruikleen zijn bij de raadsleden en kiezen als moment van vervanging het aantreden van de nieuwe raad in 2018. De vervanging van de overige iPads die aan vervanging toe zijn laten wij afhangen van de keuze voor een nieuw mobiel device in het kader van TOP werken (zie paragraaf Bedrijfsvoering).

2

4

Vervanging website

EUR 80.000

In juli 2014 is de laatste versie van de website van de gemeente Lansingerland live gegaan. Door de ontwikkelingen van het zaaksysteem en verdergaande digitale communicatie met en dienstverlening aan onze inwoners, is het belangrijk de website te moderniseren/vernieuwen.

1

5

Vervanging audiovisuele middelen raadszaal

EUR 80.000

In 2012 zijn alle audiovisuele middelen in het gemeentehuis in gebruik genomen. De geluidsapparatuur heeft daarbij regelmatig verstoringen vertoond. Tevens zijn er nieuwe wensen op het gebied van audiovisuele middelen, bijvoorbeeld een spreekklok. Met de installatie van de nieuwe raad in 2018 is het een logisch moment om de apparatuur te vervangen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de griffie.

1

6

Ontwikkeling zaaksysteem

EUR 35.000

In 2018 werken wij verder aan de implementatie van het zaaksysteem. Nieuwe processen worden in het zaaksysteem opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende werkzaamheden (o.a. koppelingen) noodzakelijk.

1

7

Verschuiven middelen t.b.v. TOP werken

EUR

120.000

Een aantal investeringen zullen wij in 2018 niet doen. De ruimte die daarmee vrijvalt zetten we in voor het project TOP werken.

 

38 t/m 40 Investeringen TOP-werken (€ 1.180.000)
De ontwikkeling naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken vergt naar verwachting een investering van €1.180.000 met jaarlijks € 320.000 aan kapitaallasten. TOP-werken vraagt investeringen in mobiele devices, hard- en software. Omdat deze investeringen verschillende afschrijvingstermijnen kennen zijn ze afzonderlijk opgenomen. Zie voor een uitgebreide toelichting op nut- en noodzaak alsmede de dekking van deze investeringen de paragraaf bedrijfsvoering.

Afwijkingen ten opzichte van Nota Activabeleid 2016
Voor enkele investeringen in de MIP worden, na voortschrijdend inzicht, afschrijvingstermijnen gehanteerd welke afwijken van de termijnen zoals opgenomen in de Nota Activabeleid 2016. Deze zijn:

  • Speeltoestellen afschrijvingstermijn 14 jaar (i.p.v. 10 jaar nota);
  • Ondergrondse containers afschrijvingstermijn 7 jaar (niet opgenomen in nota);
  • BVCB ombouw tennis naar kunstgrasvoetbalveld, inlage HOLO afschrijvingstermijn 14 jaar (i.p.v. 12 jaar nota)
  • TOGB (veld 1) afschrijvingstermijn 12 jaar (i.p.v. 14 jaar nota)
  • TOGB (veld 4) afschrijvingstermijn 12 jaar (i.p.v. 14 jaar nota)

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

  Kasgeldlimiet  (bedragen x € 1.000)      
          2018 2019 2020 2021
                 
Omvang begroting 2017 - 2020  143.251  133.048  123.245  113.362
                 
1. Toegestane kasgeldlimiet        
  In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
  In bedragen      12.176 11.309 10.475 9.635
  Renterisico's afgedekt met CAP  -    -  -  -
  Totaal kasgeldlimiet (1)       12.176 11.309 10.475 9.635
                 
2. Omvang vlottende schuld        
  Opgenomen gelden < 1 jaar  2.176 1.309 475  -
  Schuld in rekening courant  10.000 10.000 10.000 10.000
  Gestorte gelden door derden < 1 jaar        
  Overige geldleningen (geen vaste schuld)        
  Totaal        12.176 11.309 10.475 10.000
                 
3. Vlottende middelen           
  Contante gelden in kas    -    -  -  -
  Tegoeden in rekening courant  -    -  -  365
  Overige uitstaande gelden < 1 jaar  -    -  -  -
  Totaal        -    -  -  365
                 
Toets kasgeldlimiet            
                 
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)  12.176 11.309 10.475 9.635
  Ruimte(+)/Overschrijding(-); (1-4)    -  -  -  -
                 
  Renterisico's vaste schuld (bedragen x € 1.000)      
          2018 2019 2020 2021
Renterisico's            
  Renteherziening op vaste schuld o/g  -  -  -  -
  Renteherziening op vaste schuld u/g  -  -  -  -
1 Saldo renteherziening op vaste schuld  -  -  -  -
                 
2 Aflossingen      28.405 36.548 23.167 12.167
                 
3 Renterisico op vaste schuld (1+2) 28.405 36.548 23.167 12.167
                 
4 Renterisiconorm     28.650 26.610 24.649 22.672
                 
5 Ruimte renterisiconorm          
5a Ruimte onder renterisiconorm 245   1.482 10.505
5b Overschrijding renterisiconorm   9.938    
                 
Berekening renterisiconorm          
  Begrotingstotaal     143.251 133.048 123.245 113.362
  Vastgelegd percentage (bij min. regeling) 20% 20% 20% 20%
  Renterisiconorm     28.650 26.610 24.649 22.672

 

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud