Overzicht faseringen investeringen

Inhoud

Inleiding

In de begroting 2018-2021 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in Beheer en Onderhoud, Automatisering, Onderwijs en Ruimtelijke Ordening. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen.

In deze Zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2018 gefaseerd over de jaren heen.

Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw
Sport 1.831.312 1.364.400 1.523.000 2.342.500 25.000 - - - -
Riolering 4.055.155 275.000 1.809.000 2.765.549 567.000 2.349.008 - 609.405 -
Civiel 4.501.225 1.528.293 1.020.500 3.305.431 1.240.000 1.876.000 453.000 1.215.000
Afval 1.184.023 445.000 750.000
Groen/spelen 296.500 286.500 - 40.000 - - - - - -
Buitendienst 755.556 40.056 - 665.500 - 50.000 - -
Ruimtelijke Ontwikkeling 1.951.166 2.096.016 - 337.500 - - - - -
Onderwijs 4.131.437 418.501 338.405 3.500.000 - 500.000 - 50.000 -
Automatisering 1.994.405 664.405 - 1.330.000 - - -
(leeg) 25.000 82.500
Eindtotaal 20.700.779 7.143.171 4.690.905 15.118.980 1.832.000 4.775.008 453.000 1.874.405 - -

Sport

Overzicht Sport

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7531038 ATV (baan 1 tm 10) + mini tennisbaan (1+2) 28.000 15.000 358.000 371.000 - - - Sport
7531041 CVV (veld 4) 32.000 62.000 - - - - Sport
7531042 CVV (veld 5) 28.000 15.000 282.000 322.000 - - - Sport
7531043 HBR (veld 2) - Zandrenovatie 25.000 25.000 - - - Sport
7531044 SV Soccer Boys (veld 3) 48.500 51.700 - - - - Sport
7531045 SV Soccer Boys (veld 4) 49.500 51.700 - - - - Sport
7531047 TOGB (veld 2) 96.500 100.500 - - - - Sport
7531048 Weidevogels (kunstgras) - zand en ovalen reno 28.000 - - 28.000 - - - Sport
7531128 Kunstgrasvoetbalveld TOGB Veld 5 (B) 298.786 395.500 - - - - Sport
7531129 Grasvoetbalveld BVCB Veld 4 (A) 23.500 15.000 283.000 381.500 - - - Sport
7531131 Honkbalveld Orioles (F) 97.118 127.500 - - - - Sport
7531132 Softbalveld Orioles (F) 73.143 79.500 - - - - Sport
7531133 Kunstgrasvoetbalveld BVCB Veld 2 (B) 303.265 321.000 - - - - Sport
7531137 Led verlichting sportvelden 700.000 80.000 - 620.000 - - - Sport
nieuw1 HBR (veld 4) - Zandrenovatie - 25.000 - - 25.000 Sport
nieuw2 nieuw kunstgraszand veld HBR - 25.000 600.000 595.000 - - - - Sport

Toelichting Sport

ATV tennisbanen

In 2019 renoveren we de tennisvelden van ATV Berkenrode. De voorbereiding start in 2018 en loopt door in 2019. De fasering van het voorbereidingskrediet wijkt af van de prognose. Het resterende budget uit 2018 van € 13.000 besteden we in 2019.

CVV veld 4

Tijdens de renovatie van het grasveld 4 van CVV Berkel bleek het noodzakelijk te zijn om drainage wegens een storende laag in de bodem eerder te vervangen. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 30.000

CVV veld 5       

In 2019 renoveren we kunstgrasveld 5 van CVV Berkel. De voorbereiding start in 2018 en loopt door in 2019. De fasering van het voorbereidingskrediet wijkt af van de prognose. Het resterende budget van € 13.000 besteden we in 2019. Door toepassing van duurzaam opvulmateriaal verwachten wij daarnaast een overschrijding van € 25.000 in 2019. Zie raadsbrieven U17.04741 en U18.01139.

HBR veld 2 en veld 4 zandrenovatie

Na hevige regenbuien heeft HBR wateroverlast op kunstgrasveld 4 en niet op kunstgrasveld 2. Daarom voeren wij in samenspraak met HBR de zandrenovatie van kunstgrasveld 4 een jaar eerder uit en de zandrenovatie van kunstgrasveld 2 een jaar later uit.

SV Soccer Boys veld 3    

De renovatie van het grasveld 3 van Soccer Boys leveren we conform MIP in 2018 op. Door meerwerk tijdens de werkzaamheden verwachten wij een overschrijding van € 3.200.

SV Soccer Boys veld 4    

De renovatie van het grasveld 4 van Soccer Boys leveren we conform MIP in 2018 op. Door meerwerk tijdens de werkzaamheden verwachten wij een overschrijding van € 2.200.

TOGB veld 2     

De renovatie van TOGB grasveld 2 is conform MIP in 2018 uitgevoerd en afgerond. We verwachten overschrijding van € 4.000. Dit wordt veroorzaakt door meerwerk tijdens de werkzaamheden.

Weidevogels zandrenovatie       

Uit een technische keuring van kunstgrasveld van de Weidevogels blijkt dat we de zandrenovatie van 2018 een jaar uit kunnen stellen. De kosten bedragen naar verwachting € 28.000.

TOGB veld 5     

Door toepassing van duurzaam opvulmateriaal verwachten wij een overschrijding van € 96.750. Zie raadsbrieven U17.04741 en U18.01139.

BVCB veld 4     

In 2019 renoveren we kunstgrasveld 4 van BVCB. De voorbereiding start in 2018 en loopt door in 2019. De fasering van het voorbereidingskrediet wijkt af van de prognose. Het resterende budget van € 8.500 besteden we in 2019. Door toepassing van duurzaam opvulmateriaal verwachten wij een overschrijding van € 90.000. Zie raadsbrieven U17.04741 en U18.01139.

Honk- en softbalveld Orioles

Het gras heeft door extreme weersomstandigheden tijdens de renovatie van het soft- en honkbalveld van Orioles onvoldoende kunnen groeien. Om het veld speelklaar te krijgen voor de start van het sportseizoen was het noodzakelijk om graszoden toe te passen. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 6.400 voor het softbalveld en € 30.000 voor het honkbalveld.

BVCB veld 2     

Bij een technische keuring tijdens de renovatie van kunstgrasveld 2 van BVCB bleek de bestaande onderconstructie niet te voldoen aan de gestelde eisen. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 18.000.

Led Verlichting sportvelden       

Door een combinatie van werkdruk en noodzakelijk uitgebreider vooronderzoek is de voorbereiding van werkzaamheden later gestart. Om deze reden verplaatsen wij € 620.000 naar 2019.

Nieuw HBR zandveld     

In 2019 wordt een nieuw zand kunstgras hockeyveld aangelegd. Om de werkzaamheden gereed te krijgen start de voorbereiding in 2018. Hiervoor voeren wij een fasering in het budget van € 25.000 van 2019 naar 2018 door. Tijdens de aanleg wordt de naastgelegen voorbelasting voor de zetting van de grond vergroot. Het aanleggen van een extra veld past hierdoor beter in de totaal inrichting van het sportpark. Hiervoor wordt het totaal budget met € 20.000 in 2019 verhoogd. Omdat het veld uitgevoerd wordt als zandkunstgrasveld wordt afschrijvingstermijn aangepast naar 16 jaar.

Riolering

Overzicht Riolering

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7722003 Uitvoering ahv rioolaanslpl. buitengeb. 2004 (bl) 28.561 5.000 80.000 - - - - - Riolering
7722069 Aansl. ongeriol.panden restgebieden (br) 91.745 - 40.000 - - - - Riolering
7722083 Verv./verbet. vrijverval riool Vogelbuurt (br) 1.777.599 100.000 1.506.500 1.750.549 567.000 1.750.550 - 250.000 - Riolering
7722093 Vervanging riool Gerberasingel (br) 155.308 - - - - - Riolering
7722097 Vervanging riool Anthuriumweg (bw) 95.911 - - - - - - Riolering
7722099 Nazorg/afrond.aansl.ongerioleerde panden B&R 148.657 - - - - - - Riolering
7722100 Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg) 464.055 65.000 22.500 300.000 - 121.554 - - Riolering
7722145 Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st 236.000 - 30.000 236.000 - 30.000 - - Riolering
7722146 Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018 246.500 - 82.500 246.500 - 82.500 - - Riolering
7722701 Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) 628.500 50.000 35.000 50.000 - 359.404 - 359.405 - Riolering
7722703 Verv. en rioolrenovaties Bomenbuurt (bl) 232.500 50.000 5.000 182.500 - 5.000 - - Riolering
7722705 Vervanging riool Nieuwstraat (br) -50.181 5.000 7.500 - - - - Riolering

Toelichting Riolering

Uitvoering ahv rioolaansluitingsplan Buitengebieden 2004

Het project is afgerond, in 2018 verwachten we alleen nog kosten voor de nazorg. Het krediet ramen we af met € 23.561 en het krediet sluiten we af bij de jaarrekening.

Aansluiting ongerioleerde panden restgebieden

Dit krediet is uit 2009 en is niet meer noodzakelijk. Werkzaamheden die hier mee gemoeid zijn nemen we mee in diverse andere investeringen. Hierdoor ramen we in 2018 € 91.745 en in 2019 € 40.000 af. Dit krediet sluiten we af bij de jaarrekening.

Verv./verbet. Vrijverval riool Vogelbuurt

Voor het Pilot project “Techniek en beleving voor het realiseren van een plus in de wijk” volgen we dit jaar een intensief proces met bewoners. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2019. Hierdoor passen we de fasering van de investering aan door in 2018 € 1.677.599 minder te investeren en in 2019 € 244.049 meer en in 2020 € 1.183.550 meer en in 2021 € 250.000 meer.

Vervanging riool Gerberasingel

Dit project voegen we samen met het project Vervangen en rioolrenovaties Bloemenbuurt. Het resterende krediet van € 155.308 wordt daaraan toegevoegd.

Vervanging riool Anthuriumweg  

Dit project is afgerond. Het resterende krediet van € 95.911 ramen we af en we sluiten het krediet bij de jaarrekening.

Nazorg/afronding aansluiten ongerioleerde panden Berkel en Rodenrijs

Dit krediet is uit 2015 en is niet meer noodzakelijk. Werkzaamheden die hier mee gemoeid zijn nemen we mee in diverse andere investeringen. Hierdoor ramen we in 2018 € 148.657 af. Dit krediet sluiten we af bij de jaarrekening.

Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost  

De aanbesteding vindt plaats in 2018, de uitvoering en nazorg in 2019 en 2020. Lokale omstandigheden zorgden voor extra onderzoek. N.a.v. de resultaten is de scope uitgebreid met een klimaat- en duurzaamheidsopgave en bewonersparticipatie. Hierdoor passen we de fasering van het krediet aan, in 2018 investeren we € 399.055 minder, in 2019 € 277.500 meer en in 2020 € 121.554 meer.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7 stuks 

Door de inhaalslag van oude werkzaamheden in 2018 stellen we de uitvoering van deze investering uit. De verwachte uitvoering vindt plaats in 2019. Hierdoor passen we de fasering van het krediet aan, in 2018 investeren we € 236.000 minder, in 2019 € 206.000 meer en in 2020 € 30.000 meer.

Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018      

Door de inhaalslag van oude werkzaamheden in 2018 stellen we de uitvoering van deze investering uit. De verwachte uitvoering vindt plaats in 2019. Hierdoor passen we de fasering van het krediet aan, in 2018 investeren we € 246.500 minder, in 2019 € 163.000 meer en in 2020 € 82.500 meer.

Vervangen en rioolrenovaties Bloemenbuurt   

We stemmen onze plannen af op de planning van de bouw van de nieuwe school op de Anjerdreef en nieuwe inspectiegegevens. De uitvoering start in 2020. Hierdoor passen we de fasering van het krediet aan en daarnaast wordt het krediet van het project vervanging riool Gerberasingel hieraan toegevoegd. In 2018 wordt deze investering hiervoor € 578.500 lager, in 2019 € 15.000 hoger, in 2020 € 359.404 hoger en in 2021 € 359.405 hoger.

Vervangen en rioolrenovaties Bomenbuurt    

Dit project loopt vertraging op. Netbeheerder Stedin geeft aan dat de huidige gasleiding voor 2030 vervangen moet zijn. Momenteel onderzoeken we of we de wijk gasloos kunnen maken. Daarnaast onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden integraal af te stemmen. Hierdoor passen we de fasering van het krediet aan, in 2018 investeren we € 182.500 minder, in 2019 € 177.500 meer en in 2020 € 5.000 meer.

Vervanging riool Nieuwstraat  

Het project is afgerond, in 2018 verwachten we alleen nog kosten voor de nazorg. Het krediet ramen we af met € 55.181 in 2018 en € 7.500 in 2019 en het krediet sluiten we af bij de jaarrekening.

Civiel

Overzicht Civiel

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7210034 Vervangen brug Bergweg-noord (bh) 152.500 207.500 - - - Civiel
7210035 Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060 20.000 25.000 210.000 240.000 - - Civiel
7210036 Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 15.000 25.000 60.500 75.500 - - Civiel
7210173 Renovatie Vogelwijk 397.932 70.000 - 1.037.931 - 1.115.000 - 453.000 Civiel
7210183 Herinrichting Noordersingel 415.820 315.820 Civiel
7210184 Reconstructie Dorpsstraat (bh) 280.613 280.613 - 65.000 - - Civiel
7210185 Reconstructie Julianalaan 99.463 99.463 - 65.000 - - Civiel
7210195 Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) 639.085 54.085 - 335.000 - 300.000 - Civiel
7210220 Vervanging bebording 2017 127.319 45.319 - - - Civiel
7210517 Verv masten en armaturen Ds.v Couwenhoveln eo bh 79.000 - - 40.000 - 39.000 - Civiel
7210827 Reconstructie Bloemenwijk (br) 58.000 - - - - Civiel
7210852 Reconstructie Bomenbuurt (bl) 921.000 50.000 10.000 881.000 - - Civiel
7210853 Reconstructie Bloemenbuurt (br) 464.000 50.000 10.000 50.000 - 422.000 - 762.000 Civiel
7210854 Reconstructie Anjerweg (bl) 466.000 50.000 - 416.000 - - Civiel
7210858 Renovatie Vogelbuurt (br) 10.000 - 730.000 - 1.240.000 - 453.000 - Civiel
7240015 Vervangen beschoeiing (bl) 355.493 255.493 - 100.000 - - Civiel

Toelichting Civiel

Vervangen brug Bergweg Noord

Uit vooronderzoek blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging. Ook hebben we te maken met prijsstijgingen. Op basis van deze nieuwe inzichten is een nieuwe raming opgesteld, waarbij de kosten circa € 55.000 hoger zijn.

Vervangen brug Noordeindseweg           

We hebben te maken met prijsstijgingen. Op basis van dit nieuwe inzicht is een nieuwe raming opgesteld.

Vervangen brug Rodenrijseweg 

We hebben te maken met prijsstijgingen Op basis van dit nieuwe inzicht is een nieuwe raming opgesteld.

Renovatie Vogelwijk     

Voor de Pilot “Techniek en beleving voor het realiseren van een plus in de wijk” volgen we dit jaar een intensief proces met bewoners. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2019.

Herinrichting Noordersingel       

Tijdens de herinrichting voerden wij saneringswerkzaamheden uit. Wij troffen minder vervuiling aan dan verwacht, waardoor de projectkosten lager zijn dan geraamd. Wij ramen de investering daarom af met € 100.000.

Reconstructie Dorpsstraat (bh)

De start van het project is doorgeschoven naar 2018. We starten met de werkzaamheden als de waterleiding en stroomkabels door respectievelijk Dunea en Stedin zijn vervangen. De uitvoering loopt door tot in 2019. In de planning houden we rekening met de decembermaand voor de winkeliers. In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de uitstraling van het centrumgebied. Hiervoor ramen we in 2019 € 65.000 bij.

Reconstructie Julianalaan (bh)

De start van het project is doorgeschoven naar 2018. We starten met de werkzaamheden als de waterleiding en stroomkabels door respectievelijk Dunea en Stedin zijn vervangen. De uitvoering loopt door tot in 2019. In de planning houden we rekening met de decembermaand voor de winkeliers. In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de uitstraling van het centrumgebied. Hiervoor ramen we in 2019 € 65.000 bij.

Herinrichting Ds. V Couwnenhoveln e.o. (dorp Noord Oost)

Het betreft een integraal project, de voorbereiding van het project duurt langer dan voorzien. Lokale omstandigheden zorgden voor extra onderzoek. N.a.v. de resultaten breidden we de scope uit met een klimaat- en duurzaamheidsopgave en bewonersparticipatie. Dit betekent dat de uitvoering doorschuift naar 2019 en 2020. Om de duurzaamheidmaatregel te realiseren ramen we in 2019 € 50.000 bij.

Vervangen bebording 2017        

Op grond van nieuwe inzichten uit inspectiegegevens ramen we het krediet af met € 82.000.

Vervangen masten en armaturen Ds. V Couwenhoveln e.o. (dorp Noord Oost)

Het betreft een integraal project, de voorbereiding van het project duurt langer dan voorzien. Lokale omstandigheden zorgden voor extra onderzoek. N.a.v. de resultaten breidden we de scope uit met een klimaat- en duurzaamheidsopgave en bewonersparticipatie. Dit betekent dat de uitvoering doorschuift naar 2019 en 2020.

Reconstructie Bomenbuurt

Dit project loopt vertraging op. Netbeheerder Stedin geeft aan dat de huidige gasleiding voor 2030 vervangen moet zijn. Momenteel onderzoeken we samen met Stedin hoe we de gasleiding kunnen vervangen en welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden integraal af te stemmen.

Reconstructie bloemenwijk

Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Reconstructie Bloemenbuurt.

Reconstructie Bloemenbuurt      

We stemmen onze plannen af op de planning van de bouw van de nieuwe school op de Anjerdreef en nieuwe inspectiegegevens. De uitvoering start in 2020.

Reconstructie Anjerweg

De start van de uitvoering van het project schuiven we door naar 2019. Rioleringswerkzaamheden die voorafgaand in de grond zijn uitgevoerd zijn vertraagd. Om de grond voldoende kans te geven in te zakken, wachten we tot 2019 met de reconstructie.

Renovatie vogelbuurt    

Dit krediet is administratief samengevoegd met de investering 7210858 renovatie Vogelbuurt. Voor de Pilot “Techniek en beleving voor het realiseren van een plus in de wijk” volgen we dit jaar een intensief proces met bewoners. De uitvoering van de werkzaamheden start in 2019. De fasering van het krediet is daarom aangepast.

Daarnaast is in het project € 300.000 beschikbaar voor “plus in de wijk”. De initiatieven van de buurtbewoners zijn bekend en past binnen het budget. Echter kunnen niet alle kosten om de initiatieven uit te werken vallen onder het investeringsbudget van de Vogelbuurt. Daarom brengen het krediet in 2018 met € 30.000 omlaag en komt dit budget bij de investeringen van Groen en Spelen in 2018. In 2020 wordt de investering met € 125.000 naar beneden bij gesteld, dit wordt in de MIP 2020 weer aangevraagd bij de investering van groen. Daarnaast nemen we diverse kleine exploitatiebudgetten op voor de uitvoer van de initiatieven in de jaren 2018 t/m 2021.

Vervangen beschoeiing Bleiswijk

Een deel van de uitvoering schuiven we door van 2018 naar 2019. De vertraging komt door een uitbreiding van de projectscope met klimaatadaptieve maatregelen. Het project benutten we ook om de waterkwaliteit ter plekke te verbeteren. Hiervoor vormen we de beschoeiingen waar mogelijk om naar natuurlijke oevers. Het realiseren van een breed gedragen ontwerp kost extra tijd.

Groen/spelen

Overzicht Groen/spelen

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7560019 Groen investering 2018 50.000 70.000 - - - - - - - - Groen/spelen
7580020 Vervangen speeltoestellen 2018 246.500 216.500 - 40.000 - - - - - Groen/spelen

Toelichting Groen/spelen

Groen investering 2018

Het krediet verhogen we met € 20.000 voor de initiatieven Tiny Forest en het vogelparadijs uit het project de Vogelbuurt.

Vervangen speeltoestellen 2018

In 2018 schuiven we een bedrag van € 40.000 door naar 2019. Dit bedrag zit gekoppeld aan de bewonersparticipatie van de Vogelbuurt. Dit jaar organiseren we een participatietraject met inwoners waarbij ideeën worden gepitcht voor de speeltoestellen.

Vervangen speeltoestellen 2017

Wij realiseerden de geplande projecten alsnog dit jaar. Het restant van het krediet sluiten we af.

Afval

Overzicht Afval

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7721002 Ondergrondse containers milieuparken 1.094.023 155.000 Afval
7721004 Vervanging zuilen afvalcontainiers 90.000 200.000 Afval
7721005 Verzamelcontainers 90.000 685.000 Afval
7721006 Putten ondergrondse containers 65.000 Afval

Toelichting Afval

Ondergrondse (containers) milieuparken

We splitsen deze investering in een krediet ondergrondse milieuparken, een krediet verzamelcontainers en een krediet putten ondergrondse containers. We plaatsten in 2018 diverse ondergrondse milieuparken, voor het einde van het jaar worden deze voorlopig laatste milieuparken aangelegd. Dit realiseren we tegen lagere kosten dan verwacht, daarom ramen we een bedrag van € 100.000 af. Daarnaast gaat er i.v.m. de splitsing van het krediet € 775.000 naar het krediet verzamelcontainers en € 65.000 naar het krediet putten ondergronds containers.

Vervanging zuilen afvalcontainers

Na evaluatie in 2018 van het totale bestand aan ondergrondse containers op basis van bouwjaar en staat van onderhoud, ramen we € 110.000 bij voor de vervanging van zuilen in 2018.

Verzamelcontainers

Onder de investering verzamelcontainers vallen de verzamelcontainers voor de hoogbouwlocaties. Ten behoeve van dit project draaiden wij in de eerste helft van 2018 een pilot. Nu de pilot is afgerond gaan we door met de voorbereidingen en uitvoering. Hiervoor is in 2018 € 90.000 benodigd en in 2020 € 685.000.

Putten ondergrondse containers

Onder de investering putten ondergrondse containers vallen de putten van de verzamelcontainers voor de hoogbouwlocaties. Ten behoeve van dit project draaiden wij in de eerste helft van 2018 een pilot. Nu de pilot is afgerond gaan we door met de voorbereidingen en uitvoering. Hiervoor is in 2019 € 65.000 benodigd.

Buitendienst

Overzicht Buitendienst

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7723002 Openbare laadpalen 140.056 40.056 - 50.000 - 50.000 - - Buitendienst
7947043 Vervanging voor DAF BX-FX-96 160.000 - - 160.000 - - - Buitendienst
7947044 Vervanging voor Ford Transit 7-VDB-06 60.000 - - 60.000 - - - Buitendienst
7947045 Vervanging voor Ford Transitbus 6-VDL-83 52.500 - - 52.500 - - - Buitendienst
7947046 Vervanging voor VW 7-VDG-64 52.500 - - 52.500 - - - Buitendienst
7947047 Vervanging voor Ford Connect 6-VBS-81 35.000 - - 35.000 - - - Buitendienst
7947048 Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen 25.500 - - 25.500 - - - Buitendienst
7947050 Vervanging voor Daf BX-NZ-92 160.000 - - 160.000 - - - Buitendienst
7947051 Vervanging voor Goupil 35-LBT-8 35.000 - - 35.000 - - - Buitendienst
7947052 Vervanging voor Goupil 56-LBT-2 35.000 - - 35.000 - - - Buitendienst

Toelichting Buitendienst

Openbare laadpalen

In 2017 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van strategische openbare laadpalen. Op dit moment zijn er nauwelijks strategisch geplaatste laadpalen bijgekomen, waardoor dit krediet nog niet is afgerond en het project is opgeschoven naar 2019 en 2020.en open blijft staan. Hierdoor zijn er in 2018 nog geen kapitaallasten.

Vervanging voertuigen Buitendienst        

De aanschaf van de voertuigen besteden we Europees aan. Door de aantrekkende economie zijn de levertijden opgelopen naar 35 tot 45 weken. Hierdoor kan levering en betaling pas in 2019 plaatsvinden.

320 Zonnepanelen op gemeentehuis

In 2018 plaatsen wij extra zonnepanelen op het gemeentehuis. Uit de directieraming blijkt dat de realisatie van de zonnepanelen lager uitvalt dan geraamd. Van het resterende budget plaatsen wij in 2019 extra zonnepanelen op andere gebouwen van de gemeente. Nader onderzoek naar de meest geschikte daken is gestart.

220 Zonnepanelen op Sporthal de Ackers

Uit onderzoek naar de draagkracht van de dakconstructie blijkt dat het niet mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op sporthal de Ackers. Van het budget plaatsen wij in 2019 zonnepanelen op andere gebouwen van de gemeente. Nader onderzoek naar de meest geschikte daken is gestart.

110 Zonnepanelen op Gemeentewerf    

In 2018 plaatsen wij zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf. Uit de directieraming blijkt dat de realisatie van de zonnepanelen lager uitvalt dan geraamd. Van het resterende budget plaatsen wij in 2019 extra zonnepanelen op andere gebouwen van de gemeente. Nader onderzoek naar de meest geschikte daken is gestart.

Ruimtelijke ordening

Overzicht Ruimtelijke ordening

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7210219 Bushalte Boterdorpseweg voor het gemeentehuis -24.334 26.741 - - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
7210859 Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje 1.835.500 1.635.500 - 200.000 - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
7560018 Landscheidingspark Groene corridor 140.000 70.000 - 70.000 - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
NIEUW3 Investering bebording fietsnetwerk - 78.651 - - - - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
NIEUW4 Investering bebording autonetwerk - 210.124 - - - - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
NIEUW5 Investeringen in huis van de samenleving - 50.000 - - - - - - Ruimtelijke Ontwikkeling
NIEUW6 Investeringen afronden Landscheidingspark - 50.000 - 150.000 - - - - Ruimtelijke Ontwikkeling

Toelichting Ruimtelijke ordening

Bushalte Boterdorpseweg

de bushalte bij het gemeentehuis is duurder uitgevallen dan begroot

Renovatie ´t Vierkantje

Een klein deel van de kosten zijn voor de afronding van de werkzaamheden verschoven naar 2019.

Investering groene corridor

Omdat de uitvoering van dit project vertraagd is, wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2019.

Investering bebording fietsnetwerk en autonetwerk

Doormiddel van het raadsvoorstel BR1600121 is de raad akkoord gegaan met de investeringen vanuit het fonds bovenwijks. In dit voorstel zit een investering in de bebording autonetwerk en fietsnetwerk. In deze zomerrapportage stellen we voor beide een krediet ten laste van het fonds bovenwijks.

Investeringen in huis van de samenleving

Krediet ten behoeve van het verbouwen/aanpassen van de publiekshal zodat het gemeentehuis ook qua aanzien en faciliteiten meer als Huis van de Samenleving kan worden ingezet en ook als zodanig wordt ervaren door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Realisatie in 2018, met mogelijk uitloop in eerste kwartaal 2019.

Landscheidingspark

Om het Annie M.G. Schmidtpark beter aan te laten sluiten op het gewenste gebruik, onderzochten we een aantal maatregelen. We willen het park groen houden en ruimte geven voor evenementen op het evenemententerrein. Hiervoor ontbreken momenteel nog bepaalde noodzakelijke randfaciliteiten. Te denken valt aan een afvalwatertank, nutsvoorzieningen en betere ontsluiting voor zwaar verkeer. Met het

toevoegen en aanpassen van sportvoorzieningen maken we het park aantrekkelijker. Door het plaatsen van informatiepanelen en bewegwijzering informeren wij bezoekers over de voorzieningen die het park biedt en waar deze te vinden zijn. Middels een raadsinformatiebrief bent u hier inhoudelijk aanvullend over geïnformeerd. Voor bovengenoemde investeringen is in totaal een krediet van € 200.000

benodigd, € 92.500 voor het evenemententerrein en € 107.500 voor sportvoorzieningen. Op basis van de verwachte levensduur rekenen we met 10 jaar afschrijven. De investeringen leveren hiermee een jaarlijkse kapitaallast op van € 21.800. In de begroting is geen directe dekking. Echter, de reserve Landscheidingspark kan bij de jaarrekening dus worden afgesloten, waarbij het restant van € 2,3 miljoen vrijvalt.

Onderwijs

Overzicht Onderwijs

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7421002 Kindcentrum Rodenrijs (br) 4.130.096 418.501 338.405 3.500.000 - 500.000 - 50.000 - Onderwijs
7423037 Bouwkosten perm. 2e WP-school 1.341 - - - - - Onderwijs

Toelichting Onderwijs

Kindcentrum Rodenrijs (br)

De planning voor Kindcentrum Rodenrijs is dat deze per augustus 2020 in gebruik genomen gaat worden. Op dat moment is de investering grotendeels gedaan, maar zullen we nog diverse werkzaamheden uitvoeren qua inrichting schoolterrein en aangrenzend openbaar gebied, dit heeft mogelijk uitloop naar 2021. De fasering van het investeringskrediet hebben we op deze planning aangesloten.

Bouwkosten perm. 2e WP-school

Dit krediet is afgerond en kan afgesloten worden.

Automatisering

Overzicht Automatisering

Investeringsnummer Omschrijving activa Begr. 2018 Begr. 2018 Nieuw Begr. 2019 Begr. 2019 Nieuw Begr. 2020 Begr. 2020 Nieuw Begr. 2021 Begr. 2021 Nieuw Begr. 2022 Begr. 2022 Nieuw Onderdeel
7903023 Investeringen ICT 2017 434.405 384.405 - 50.000 - - - Automatisering
7903024 Investeringen ICT 2018 380.000 100.000 - 280.000 - - - Automatisering
7903025 Investeringen TOP-werken mobiele apparaten 405.000 105.000 - 300.000 - - - Automatisering
7903026 Investeringen TOP-werken Software 315.000 15.000 - 300.000 - - - Automatisering
7903027 Investeringen TOP-werken Hardware 460.000 60.000 - 400.000 - - - Automatisering

Toelichting Automatisering

Door de ontwikkelingen in de organisatie, techniek en wettelijke maatregelen hebben wij de ICT investeringen opnieuw geactualiseerd en geprioriteerd. Sommige investeringen zullen wij niet meer uitvoeren omdat een andere oplossing gevonden is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de koppeling BAG-BGT, hier is intekenen efficiënter. Een aantal investeringen (zoals vervanging telefooncentrale en WiFi) schuiven wij door naar 2019 omdat dit goed aansluit op de investeringen rondom flexibel werken. Tenslotte zijn er ook nieuwe investeringen als gevolg van ontwikkelingen en eisen waar wij op voorhand geen of onvoldoende rekening mee konden houden. Zo is uitbreiding van de opslagcapaciteit noodzakelijk als gevolg van de start van de rioolinspecties met video-opnamen. Per saldo komt het totaal aan geactualiseerde investeringen in ICT voor de jaren 2017 en 2018 overeen met het geraamde bedrag in de begroting. Kortom, de investeringskredieten zijn tot nu toe toereikend.

Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud