Sitemap

Sitemap

Zomerrapportage 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Uitkomsten Zomerrapportage 2019 Blz. 5  
Uitkomsten Zomerrapportage 2019 Blz. 6  
Resultaat Zomerrapportage 2019 Blz. 7  
Incidenteel vs Structureel Blz. 8  
Mutaties Zomerrapportage 2019 Blz. 9  
Programma overstijgende ontwikkelingen Blz. 10  
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Blz. 11  
Afwijkingenrapportage Blz. 12  
Toelichting Blz. 13  
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Blz. 14  
Afwijkingenrapportage Blz. 15  
Toelichting Blz. 16  
Programma 3 Sport, cultuur en onderwijs Blz. 17  
Afwijkingenrapportage Blz. 18  
Toelichting Blz. 19  
Programma 4 Sociaal Domein Blz. 20  
Afwijkingenrapportage Blz. 21  
Toelichting Blz. 22  
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte Blz. 23  
Afwijkingenrapportage Blz. 24  
Toelichting Blz. 25  
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt Blz. 26  
Afwijkingenrapportage Blz. 27  
Toelichting Blz. 28  
Programma 7 Grondzaken Blz. 29  
Afwijkingenrapportage Blz. 30  
Toelichting Blz. 31  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 32  
Afwijkingenrapportage Blz. 33  
Toelichting Blz. 34  
Overzicht Overhead Blz. 35  
Afwijkingenrapportage Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Overzicht faseringen investeringen Blz. 38  
Inleiding Blz. 39  
Afval Blz. 40  
Overzicht Afval Blz. 41  
Toelichting Afval Blz. 42  
Bedrijfsvoering Blz. 43  
Overzicht Bedrijfsvoering Blz. 44  
Toelichting Bedrijfsvoering Blz. 45  
Begraafplaats Blz. 46  
Overzicht Begraafplaats Blz. 47  
Toelichting Begraafplaats Blz. 48  
Buitendienst Blz. 49  
Overzicht Buitendienst Blz. 50  
Toelichting Buitendienst Blz. 51  
Civiel Blz. 52  
Overzicht Civiel Blz. 53  
Toelichting Civiel Blz. 54  
Duurzaamheid Blz. 55  
Overzicht Duurzaamheid Blz. 56  
Toelichting Duurzaamheid Blz. 57  
Groen en spelen Blz. 58  
Overzicht Groen en spelen Blz. 59  
Toelichting Groen en spelen Blz. 60  
Onderwijs Blz. 61  
Toelichting Onderwijs Blz. 62  
Riolering Blz. 63  
Overzicht Riolering Blz. 64  
Toelichting Riolering Blz. 65  
Ruimtelijke Ordening Blz. 66  
Overzicht Ruimtelijke Ordening Blz. 67  
Toelichting Ruimtelijke Ordening Blz. 68  
Sport Blz. 69  
Overzicht Sport Blz. 70  
Toelichting Sport Blz. 71  
Publicatiedatum: 31-10-2019

Inhoud