Overzicht faseringen investeringen

Inhoud

 

In de Begroting 2019-2022 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen.

In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2019 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder de samenvatting, daarna volgt de uitwerking van de losse onderdelen.

Bedragen x €1.000
Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Afval 1.702 922 876 1.656 15 15 15 15 0 0
Bedrijfsvoering 2.072 2.162 0 0 0 0 0 0 0 0
Begraafplaats 125 150 0 25 0 0 0 0 0 0
Buitendienst 1.153 1.155 90 160 0 53 0 0 0 0
Civiel 7.271 4.193 3.758 5.534 1.339 2.710 135 1.332 135 1.535
Duurzaamheid 329 271 103 108 53 53 53 53 0 53
Groen en spelen 652 443 0 200 0 0 0 0 0 0
Riolering 3.756 1.153 2.384 3.607 609 1.973 0 840 0 750
Ruimtelijke Ordening 6.097 3.339 952 6.058 222 1.004 222 0 222 0
Sport 3.260 2.843 344 899 0 0 0 0 0 0
Totaal 26.417 16.631 8.506 18.247 2.238 5.807 424 2.240 357 2.338

Afval

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Verzamelcontainers 771 671 0 100 0 0 0 0 0 0
Putten ondergrondse containers 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen zuilen afvalcontainers 116 141 126 101 15 15 15 15 0 0
Afvalbrengstation 750 45 750 1.455 0 0 0 0 0 0
1.702 922 876 1.656 15 15 15 15 0 0

Verzamelcontainers
In 2019 ronden we het project in zowel Bleiswijk als Bergschenhoek af. Gelet op de langere doorlooptijd van het participatietraject en het feit dat we niet rond de jaarwisseling containers willen plaatsen wijken we voor de plaatsing van de containers in Berkel en Rodenrijs uit naar 2020.

Vervanging zuilen afvalcontainers
In 2019 halen we een deel van de gevraagde investering voor 2020 naar voren. We hogen het investeringsbudget voor 2019 op met € 25.000 naar € 141.000.

Afvalbrengstation
In 2019 startten we het vooronderzoek naar het nieuwe afvalbrengstation. Vanwege de integrale samenhang met diverse andere projecten op en rond de locatie Bosland heeft dit vertraging opgelopen. De voorbereiding tot aan het voorlopig ontwerp verwachten wij in 2019 af te ronden. Opstellen van het definitieve ontwerp en start van de werkzaamheden vinden plaats in 2020. Restant krediet uit 2019 schuift hierdoor door naar 2020.

Bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Investeringen inventaris en kantoormeubilair 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2017 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2018 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen TOP-werken Mobiele apparaten 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen TOP-werken Software 315 315 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen TOP-werken Hardware 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2019 hardware 395 395 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2019 software 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2019 audiovisuele middelen 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
2.072 2.162 0 0 0 0 0 0 0 0

Audiovisuele middelen
In de investeringskredieten 2018/2019 zijn bedragen opgenomen voor de vervanging van de audiovisuele middelen in het gemeentehuis (o.a. raadzaal, B&W kamer en calamiteitenruimten). Om het investeringsproject uit te kunnen voeren conform de nieuwe eisen en behoeften is een verhoging van het krediet nodig met € 90.000. Het gaat hierbij onder andere om een verhoging van de spraakverstaanbaarheid, beeldkwaliteit, (digitale) toegankelijkheid en inzage in politiek verloop en stemsoftware.

Begraafplaats

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs 125 150 0 25 0 0 0 0 0 0
125 150 0 25 0 0 0 0 0 0

Uitbreiden begraafplaats Berkel en Rodenrijs
Uit onderzoek blijkt dat de drainage op de begraafplaats niet voldoet aan de gestelde eisen en in zijn geheel vervangen moet worden. Een eerste inschatting is dat de extra kosten € 50.000 zullen bedragen, waarvan € 25.000 in 2019 en € 25.000 in 2020 valt.

Buitendienst

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Trekker (31) 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Nido Stratos B17 Grote strooier 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Eco Mini Kleine strooier 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Daf 19-BLX-9 (vervangen BX-FX-96) 160 197 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Transit 7-VDB-06 60 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Transitbus 6-VDL-83 53 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen VW 7-VDG-64 53 0 0 0 0 53 0 0 0 0
Vervangen Ford Connect 6-VBS-81 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Rioned Hogedrukspuit aanhangwagen 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Daf 18-BLX-9 (vervangen BX-NZ-92) 160 197 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Goupil 35-LBT-8 35 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Goupil 56-LBT-2 35 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Piagio Porter 23-BT-PN 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Transit 2-VNJ-57 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Connect 2-VRH-69 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Transit 1-VPB-76 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Ford Transit 8-VNZ-43 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen Nido Stratos B08LL-27 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Stratos B40-36 PESN-490; containslede/grijpbakst. 45 47 45 45 0 0 0 0 0 0
Vervangen Nido Stratos B06L-12 BCL-280 45 0 45 90 0 0 0 0 0 0
Vervangen houtversnipperaar VanDaele 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0
1.153 1.155 90 160 0 53 0 0 0 0

Diverse vervoersmiddelen
Bij de kredietaanvragen is er abusievelijk rekening gehouden met de inruilwaarde van de vervoersmiddelen. Hierdoor worden de kredieten in totaal met € 125.000 verhoogd. De inruilwaarde komt in 2019 als opbrengst ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast zijn een aantal investeringen verplaatst van 2019 naar 2020.

Civiel

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Vervangen steigers (BH) 0 0 0 0 79 0 0 79 0 0
Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060 250 411 0 10 0 0 0 0 0 0
Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 74 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 153 13 0 500 0 0 0 0 0 0
Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 15 42 33 0 0 0 0 0 0 0
Investering kunstwerken 2019 ikv verhogen beeldkwa 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering kunstwerken 2020 ikv verhogen beeldkwa 0 0 295 295 0 0 0 0 0 0
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa 0 0 0 0 295 295 0 0 0 0
Renoveren Vogelwijk 1.035 35 1.240 1.240 453 1.053 0 405 0 0
Reconstructie Dorpsstraat (BH) 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Julianalaan 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Herinrichten Ds. van Couwenhovelaan e.o. (BH) 347 97 300 650 0 150 0 5 0 0
Vervangen BBS 2019 200 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen masten en armaturen Ds. van Couwenhoveln e.o. (BH) 40 10 39 60 0 50 0 0 0 0
Optimaliseren openbare verlichtingskasten 2017 33 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum 42 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen openbare verlichting Noordeindseweg 45 0 45 85 0 5 0 0 0 0
Vervangen masten en armaturen Vogelbuurt (BR) 44 3 144 144 57 77 0 21 0 0
Renoveren openbare verlichting installaties 2019 170 170 0 116 0 0 0 0 0 0
Investering openbare verlichting 2019 ikv verhogen beeldkwaliteit 320 258 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering openbare verlichting 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 320 195 0 0 0 0 0 0
Investering openbare verlichting 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 0 320 320 0 0 0 0
Investering openbare verlichting 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 62 0 125 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Bomenbuurt (BL) 921 251 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (BR) 73 33 422 112 0 425 0 687 0 1.400
Reconstructie Anjerweg (BL) 442 442 0 0 0 0 0 0 0 0
Renoveren Berkel Centrum 't Vierkantje 875 875 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Noordeindseweg 850 50 439 1.365 0 200 0 0 0 0
Investering wegen 2019 ikv verhogen beeldkwaliteit 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering wegen 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 135 135 0 0 0 0 0 0
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 0 135 135 0 0 0 0
Investering wegen 2022 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 0 0 0 135 135 0 0
Investering wegen 2023 ikv verhogen beeldkwaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
Vervangen beschoeiing Bleiswijk 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen beschoeiing Bergschenhoek 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs 137 187 200 300 0 0 0 0 0 0
Vervangen damwand Noordeindseweg 226 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Aanpassen evenemententerrein A.M.G. Schmidtpark 93 65 0 203 0 0 0 0 0 0
7.271 4.193 3.758 5.534 1.339 2.710 135 1.332 135 1.535

Vervangen brug Noordeindseweg BR-BB060
Het waterschap heeft aanvullende eisen gesteld die we verwerken in een aangepast ontwerp. Op basis van deze nieuwe inzichten is de investering verhoogd met € 171.000, hierbij is rekening gehouden met prijsstijgingen.

Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089
We ontwerpen een nieuwe brug die voldoet aan de eisen van de monumentencommissie. Op basis van dit ontwerp is een nieuwe raming opgesteld waarin de investering verhoogd wordt met € 360.000. Hierbij is rekening gehouden met prijsstijgingen. De aanpak van de brug voeren we integraal uit met de aanpak van het Berkelsedijkje; de uitvoering van de brug schuift door naar 2020.

Herinrichten Ds. van Couwenhovelaan e.o. (BH)/ Vervangen masten en armaturen Ds. van Couwenhoveln e.o. (BH)
De uitbreiding van de scope met klimaat- en duurzaamheidsopgave heeft meer tijd in het ontwerpproces gekost. Op basis van dit ontwerp is een nieuwe raming opgesteld waarin de investering verhoogd is met   € 296.000. Hierbij is rekening gehouden met prijsstijgingen. In Q3 van 2019 start in Q3 van 2019 de uitvoering van de werkzaamheden.

Reconstructie Bloemenbuurt (BR)
We stemmen de werkzaamheden af op de vertraagde bouw van het kindcentrum in de wijk. De start van het project is doorgeschoven naar 2021. Door samenvoeging van deze werkzaamheden en de werkzaamheden van het kindcentrum wordt het krediet met € 2.162.000 verhoogd.

Aanpassen evenemententerrein A.M.G. Schmidtpark
Met de aanpassingen in het park neemt het gebruik intensief toe. Hiermee verandert de functie van het park in een verblijfsgebied in de avonduren. Voor de algemene veiligheid breiden we de scope van het project uit met het aanbrengen van openbare verlichting in 2020. De extra investering bedraagt € 175.000.

Reconstructie Bomenbuurt (BL)
Door de invoering van integraal onderhoud in de wijk Bomenbuurt verlengen we de levensduur. Hierdoor stellen we de renovatie uit tot 2030 en wordt het krediet met € 670.000 afgeraamd.

Verder zijn diverse projecten voor een totaalbedrag van circa € 160.000 duurder geworden door prijsstijgingen

  • Vervangen brug Rodenrijseweg BR-BB027 (€ 14.000)
  • Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 (€ -6.000)
  • Renoveren Vogelwijk (€ 5.000)
  • Vervangen beschoeiing Berkel en Rodenrijs (€ 147.000)

Vervangen damwand Noordeindseweg
Dit krediet voegen we administratief samen met de renovatie van de Noordeindseweg 7210862

Renoveren openbare verlichting installaties 2019
Dit krediet voegen we administratief samen met de projecten optimaliseren verlichtingskasten en openbare verlichting Berkel-centrum.

Optimaliseren openbare verlichtingskasten 2017
Dit krediet voegen we administratief samen met de investering renovatie openbare verlichting 

Vervangen masten en armaturen Berkel Centrum
Dit krediet voegen we administratief samen met de investering renovatie openbare verlichting 

Duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Zonnepanelen Gemeentehuis Tobias Asserlaan 65 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepanelen Sporthallen 80 129 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepanelen Buitenschoolse opvang 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Openbare laadpalen 90 85 50 55 0 0 0 0 0 0
Extra investering laadpalen 2019 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0
Extra investering laadpalen 2020 0 0 53 0 0 53 0 0 0 0
Extra investering laadpalen 2021 0 0 0 0 53 0 0 53 0 0
Extra investering laadpalen 2022 0 0 0 0 0 0 53 0 0 53
Zonnepanelen Gemeentewerf 41 -6 0 0 0 0 0 0 0 0
329 271 103 108 53 53 53 53 0 53

Laadpalen
In 2019 plaatsen wij naar verwachting 25 strategische laadpalen voor een totaalbedrag van € 85.000. Het resterende krediet van € 52.000 schuift door naar latere jaren.

Zonnepanelen
Een deel van de investering (€85.000) voor de zonnepanelen van het gemeentehuis en de gemeentewerf wordt gebruikt voor het aanleggen van zonnepanelen op de sporthallen en buitenschoolse opvang.

Groen en spelen

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Groen investering 2018 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0
Groen investering 2019 250 70 0 160 0 0 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2018 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2019 221 181 0 40 0 0 0 0 0 0
Sportvoorzieningen in A.M.G. Schmidtpark 81 91 0 0 0 0 0 0 0 0
652 443 0 200 0 0 0 0 0 0

Groen investering 2019/ vervangen speeltoestellen 2019
Een investering van € 200.000 bestemd voor project Vogelbuurt (groen investering 2019 en vervangen speeltoestellen 2019) is door uitloop in de voorbereiding verplaatst van 2019 naar 2020. In de voorbereidingsfase is stevig ingezet op overheidsparticipatie. Bij het Voorlopig Ontwerp (VO) - gemaakt door een landschapsarchitect - bleek dat er toch nog extra participatie nodig was. Deze extra participatieslag heeft niet alleen geleid tot meer draagvlak, maar ook tot enige vertraging in de ontwerpfase.

Sportvoorziening in A.M.G. Schmidtpark
Voor de afronding en programmering na realisatie van het Urban Sportpark is incidenteel een extra investering van €10.000 nodig.

Onderwijs

Uw Raad besloot op 18 april 2019 om het krediet voor de vervangende nieuwbouw van basisscholen de PWA en de Kwakel op te hogen, de fasering aan te passen en de hogere kapitaallasten die hierdoor ontstaan te betrekken bij de Kaderbrief 2020. Formeel hoeft de Raad geen besluiten meer te nemen over deze punten. De ophoging en fasering van het krediet worden pas na het afronden van de aanbestedingsprocedure opgenomen in de rapportages.

Riolering

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Aansluiten ongerioleerde panden cluster Hoeksekade deel 1 114 82 0 5 0 0 0 0 0 0
Vervangen en verbeteren vrijverval riool Vogelbuurt (BR) 1.773 203 1.751 2.251 250 1.230 0 90 0 0
Vervangen en renoveren riool Dorp Noord-Oost (BG) 319 70 122 500 0 41 0 0 0 0
Renoveren hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7 stuks 236 236 30 30 0 0 0 0 0 0
Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2018 246 282 83 310 0 7 0 0 0 0
Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renoveren hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 10 stuks 333 0 35 333 0 35 0 0 0 0
Vervangen en renoveren riool Dorpsstraat-Oost (BG) 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen en renoveren riool Bloemenbuurt (BR) 63 23 359 99 359 659 0 750 0 750
Vervangen en renoveren riool Bomenbuurt (BL) 215 105 5 5 0 0 0 0 0 0
Verbeteren afvoercapaciteit Industrieweg 100 30 0 70 0 0 0 0 0 0
Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje 0 35 0 5 0 0 0 0 0 0
3.756 1.153 2.384 3.607 609 1.973 0 840 0 750

Aansluiting ongerioleerde panden Hoeksekade deel 1
Het project Aansluiting ongerioleerde panden Hoeksekade wordt in 2019 afgerond. In 2020 verwachten we nog kosten te maken voor de nazorgfase. De totale kosten van dit project vallen € 27.000 lager uit dan begroot.

Vervangen en verbeteren vrijverval riool Vogelbuurt.
Met dit project is in de voorbereidingsfase stevig ingezet op overheidsparticipatie. Uit het voorlopig ontwerp - gemaakt door de landschapsarchitect - bleek dat toch nog extra participatie nodig was. Deze extra participatieslag heeft niet alleen geleid tot meer draagvlak, maar ook tot enige vertraging in de ontwerpfase.

Ruimtelijke Ordening

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
Wegen Overbuurtsepolder (BL) 2.164 0 0 2.164 0 0 0 0 0 0
Beborden fietsnetwerk 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Beborden autonetwerk 205 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsveiligheid: verlichting Landscheidingspark -1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Verlengen Hoogseweg (BR) 427 477 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsveiligheid: aanpak rotondes 1.558 763 0 795 0 0 0 0 0 0
Fietsveiligheid: Berkelsedijkje 229 229 0 60 0 0 0 0 0 0
Fietspad Gerberasingel 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0
Opwaarderen Station Rodenrijs 725 400 725 1.050 0 0 0 0 0 0
Landscheidingspark Groene corridor 140 0 0 140 0 0 0 0 0 0
Realiseren Cultuurfabriek het Spectrum 75 173 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereiden Wilderszijde 437 1.037 227 1.849 222 944 222 0 222 0
Voorbereiden de Wildert 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
6.097 3.339 952 6.058 222 1.004 222 0 222 0

Wegen Overbuurtsepolder
Het krediet voor het project Wegen Overbuurtsepolder in Bleiswijk schuift voor een bedrag van circa €2,1 miljoen door naar 2020.

Beborden autonetwerk
De benodigde investering voor het beborden van het autonetwerk bedraagt € 100.000. Het restant van € 105.000 is afgeraamd.

Fietsveiligheid: verlichting Landscheidingspark
De verlichting van het Landscheidingspark zal in 2019 worden afgerond en past binnen het beschikbare krediet. Wij ontvangen nog een bijdrage van de MRDH. Deze bedraagt de helft van de totale investering (totale investering € 530.000, waarvan het MRDH € 265.000 bijdraagt).

Verlengen Hoogseweg (BR)
Ondanks milieukundig onderzoek in de voorbereiding voor het project ter verlenging van de Hoogseweg in Berkel en Rodenrijs is in de realisatie asbest gevonden. De voor de sanering benodigde investering van € 50.000 is bijgeraamd in 2019.

Fietsveiligheid: aanpak rotondes
De realisatie van de aanpak van de rotondes ten behoeve van de fietsveiligheid valt deels in 2019 en deels in 2020. Er wordt € 795.000 overgeheveld naar 2020. Wij ontvangen nog een bijdrage van de MRDH van ongeveer € 1 miljoen (totale investering € 2.700.000).

Fietsveiligheid: Berkelsedijkje
Inmiddels is het definitieve ontwerp ter verbetering van de fietsveiligheid Berkelsedijkje gereed. De totaal geraamde investering bedraagt € 990.000. De verwachting is dat 70% daarvoor kan worden gedekt uit de subsidie vanuit het MRDH; de aanvraag hiervoor moet nog uit. Resteert een benodigde investering van € 330.000. Deze valt € 60.000 hoger uit dan in eerste instantie geraamd, omdat de kosten voor aanpassingen aan de ondergrondse netinfrastructuur hoger uitvallen dan bij het schetsontwerp geraamd.

Fietspad Gerberasingel
Het krediet van € 60.500 voor het fietspad Gerberasingel wordt doorgeschoven naar 2021. Het fietspad Gerberasingel is gekoppeld aan de wijkaanpak Bloemenbuurt 2021. Een integrale aanpak verdient de voorkeur.

Opwaarderen station Rodenrijs
Een investering van € 1.050.000 is doorgeschoven naar 2020. De kosten voor 2019 betreffen vooral planvoorbereiding; de uitvoering zal eind 2019 starten. Ook hiervoor ontvangen wij subsidie van de MRDH.

Landscheidingspark groene corridor
In afwachting van de uitkomst van het veiligheidsonderzoek betreffende Landscheidingspark groene corridor wordt de investering van €140.000 doorgeschoven van 2019 naar 2020.

Realiseren cultuurfabriek het Spectrum
Door hogere kosten voor de verbouwing van Cultuurfabriek het Spectrum is er sprake van een kredietoverschrijding van € 98.000. Dit komt doordat tijdens de werkzaamheden bleek dat de constructie van de gevel van een deel van het gebouw niet goed bleek te zijn; de gevel moest opnieuw worden opgemetseld.

Voorbereiden Wilderszijde
Het krediet ter voorbereiding van de Wilderzijde wordt met deze zomerrapportage opgehoogd met € 2,5 miljoen. Let op: dit krediet loopt tot eind 2020, maar er wordt vanaf 2021 niet afgeschreven aangezien het een voorbereidingskrediet is. Het wordt vanaf 2021 opgenomen in de grondexploitatie Wilderszijde.

Sport

Bedragen x €1.000
Investeringskrediet Begr 2019 Begr 2019 na ZR Begr 2020 Begr 2020 na ZR Begr 2021 Begr 2021 na ZR Begr 2022 Begr 2022 na ZR Begr 2023 Begr 2023 na ZR
ATV (baan 1 tm 10) + mini tennisbaan (1+2) 379 300 0 79 0 0 0 0 0 0
CVV veld 5 315 370 0 0 0 0 0 0 0 0
HBR veld 2 - Zandrenovatie 25 0 0 27 0 0 0 0 0 0
Weidevogels (kunstgras) - zand en ovalen reno 28 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Grasvoetbalveld BVCB veld 4 (A) 384 445 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunstgrasvoetbalveld BVCB veld 5 (B) 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Led verlichting sportvelden 678 500 0 238 0 0 0 0 0 0
HBR extra zandkunstgrasveld 597 632 0 0 0 0 0 0 0 0
BVCB veld 3 400 510 0 0 0 0 0 0 0 0
BVCB veld 5 28 30 62 66 0 0 0 0 0 0
CVV veld 1 63 0 0 67 0 0 0 0 0 0
HVB veld 2 zandrenovatie 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0
TOGB veld 4 28 30 282 393 0 0 0 0 0 0
3.260 2.843 344 899 0 0 0 0 0 0

Kunstgrasvoetbalveld BVCB Veld 5 (B)
Het krediet voor BVCB veld 5 is afgeraamd met € 312.000, omdat deze dubbel opgenomen was in de begroting.

BVCB (veld 3)/ TOGB veld 4
Door prijsstijgingen in de sector, sterk gestegen afvoerkosten en noodzakelijke aanpassingen aan de bestaande fundering, is voor BVCB veld 3 een extra krediet nodig van € 110.000 in 2019 en TOGB veld 4 € 110.000 in 2020.

Led verlichting sportvelden/renovatie 3 sportvelden
De investering voor Led verlichting en de renovatie van 3 sportvelden (HBR veld 2, Weidevogels en CVV veld 1) schuiven door, dan wel lopen uit, naar 2020.

De overige afwijkingen in 2019 zijn te verklaren door met name prijsstijgingen.

Publicatiedatum: 31-10-2019

Inhoud