Meer

Inhoud

Legenda

 • Algemeen
 • Programma 1: Bestuur en dienstverlening
 • Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs
 • Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning
 • Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig
 • Programma 5: Lansingerland ontwikkelt
 • Programma 6: Grondzaken
 • Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
 • Overzicht Overhead
 • Paragrafen
 • Meerjarenbegroting
 • Bijlagen
145.485 Baten (x1000)
144.576 Lasten (x1000)
910 Saldo (x1000)